• Kibir sahiplerine cehennem
  • Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerim’de A’râf Suresi’nin 146. ayetinde şöyle buyuruyor: “Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları (kibirlenenleri) ayetlerimden uzak düşüreceğim.” Ayete biraz dikkat edilirse, kibir sahiplerini Allah kendisinden uzaklaştırıyor
  • Kur’an ve Nehcul Belağa’ya Göre Peygamber
  • Tarihe adlarını altın harflerle yazdıran kişileri ötekilerden ayırt eden özellikleri bulunmaktadır. Peygamberler ve bütün peygamberlerin en üstünü olan peygamber efendimizin (s.a.a.) evrenselleşmiş bazı özellikleri vardır.
  • Allah İçin Nefret Etmek... (2)
  • “İnsanların en üstünü, ibadete aşık olandır...” hadisi her türlü ibadete aşık olmayı içeriyor; maddî, manevî, batinî ve zahirî her türlü ibadete aşık olmayı, onunla sarmaş dolaş olmayı ve bütün varlığıyla onu hissetmeyi beyan ediyor.
  • Allah İçin Nefret Etmek... (1)
  • İnsanın kemali, onun iradî amellerinin sayesinde gerçekleşir; yapmayı irade ettiği ameller de muhabbetinin mahsulüdür. İnsanın bir şeye muhabbeti yoksa onu irade edemez, irade etmezse eylem ve hareketi de yapamaz. Aynı şekilde bir şeye nefret duymuyorsa,
  • Nifak ve Münafıklar (2)
  • Nifak'ın varoluş gerekçesi, karşı tarafın ürkütücü gücü, pratikte bir çıkar beklentisi ve kısa vadeli çıkar elde etme olarak sınırlandırılamaz. Dolayısıyla bu saydığımız hususların olmadığı ortamlarda nifak da olmaz demek isabetli değildir. Çünkü toplumla
  • Nifak ve Münafıklar (1)
  • Nifak'ın varoluş gerekçesi, karşı tarafın ürkütücü gücü, pratikte bir çıkar beklentisi ve kısa vadeli çıkar elde etme olarak sınırlandırılamaz.
  • Amellerin Kıblesi (2)
  • “Eğer seninle çekişip-tartışırlarsa, de ki: ‘Ben, bana uyanlarla birlikte, kendimi Allah'a teslim ettim.’ Ve kitap verilenlerle ümmilere de ki: ‘Siz de teslim oldunuz mu?’ Eğer teslim oldularsa, gerçekten hidayete ermişlerdir. Fakat yüz çevirdilerse, artı
  • Amellerin Kıblesi (1)
  • Herkesin yöneldiği bir yer (kıble) var, oraya döner. Siz de hep hayırlara yönelin, hayır yolunda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizi toplar, birleştirir. Şüphe yok ki, Allah'ın her şeye gücü yeter.”
  • Sır Saklamak!?
  • Sır, gizletilmesi gereken ve sadece özel kimselere söylenebilecek bilgilerdir. Her kişi, aile, kurum ve toplumun ve başkalarının bilmemesi gereken sırları vardır. Sırların, kişiler ve kurumlara göre önemi de değişmektedir. bundan dolayı olsa gerek ki adın
  • Ehl-i Beyt Sevgisi
  • Resul-i Ekrem sevgisi (s.a) olmaksızın insanın mümin olamayacağı aşikardır. 1 De ki: Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin! Ve günahlarınızı bağışlasın!(Al-i İmran, 3/31).
  • Hz. Masume'nin Hayatı
  • Hz. Masume aleyhaselam'ın, babası Hz. İmam Musa b. Cafer (a.s) ve annesi de bazı rivayetlerden anlaşıldığı üzere İmam Rıza'nın (a.s) annesi olan Necme Hanımdır. Yani Hz. Masume (s.a) , anne ve baba yönünden İmam Rıza aleyhisselam'la kardeştirler.
  • Ehlibeyt Mektebinde Genç
  • Muhammed bin Abdullah bin Hasan babası Abbasiler döneminde şehit edildikten sonra kıyam ederek İnsanları hakka davet etti, İmam Sadık (a.s) bir yol gösterici olarak ona şöyle buyurdu: “ Ey kardeş oğlu gençlere yönel ve yaşlıları bırak”. İmam başka bir ri
  • İnsan Hayatında Kuran’ın Rolü
  • Varlığı başka bir varlığa bağlı ve muhtaç olan her varlık yemeğe gereksinim duymaktadır ve yemeği ise kendisine uyumlu olmalıdır; insanın toprak kökenli bedeni topraktan beslenir ve ülvî ruhu ise öğreti ve ilimle beslenir.
  • Susan Toplum, Ölü Toplumdur.
  • Bireyin ölü veya diri olduğu herkesçe anlaşılabilecek bir şeydir; ama toplumun ölü mü, yoksa diri mi olduğunu anlayabilmek için ileri seviyede bir sosyal bilinç ve idrak gereklidir. Nitekim bu nedenledir ki ayetin başında, ...Eğer temiz akıl sahibi, yükse
  • İhlâsın 7 Makamı
  • İhlâsın 7 makamı vardır. 6 makamı muhlisler ile aynı safta ve derecededir. Bir diğer makam ise muhles yani halis kılınmışların ibadeti ve aynı zamanda Ariflerin ibadetidir. Bu derecede ki ibadet Nebilerin (a.s) ve İmamların (a.s) yapmış oldukları ibadet s
  • İlk ayet ve son ayet
  • Yedi sayısının ilginç yanlarından biri de; Kuran’daki ilk ayetin ve son ayetin kelimelerinin toplamının yedi olmasıdır. Aynı şekilde Kuran’daki ilk surenin ve
  • Kötü Ahlakın Doğuracağı Sonuçlar
  • Resulullah (s.a.a) kendisine, Falan şahıs gündüzleri oruçla ve geceleri ibadetle geçiriyor ama aynı zamanda kötü ahlaklı biridir. Komşularına diliyle eziyet etmektedir diye söylenince şöyle buyurmuştur: Onda hayır yoktur, o ateş ehlindendir. (3)
  • Kötü Zan
  • Almanya’da son yapılan bir araştırma, başkası hakkında yapılan zan tekrarlandığı takdirde, bu fikir insan zihnine yerleşir ve artık gözler o hatalı fikri bir gerçek gibi görmeye başlayacağını vurgulamıştır.
  • Allah’a olan Güven-
  • Bilim adamları, eski Mısır’ı etkileyen en önemli hadisenin 4200 sene önce Mısır’ı vuran kuraklık olduğunu bildirmişlerdir
  • Kûn
  • Beşeri aşk, ilahi aşkın yeryüzüne yansımasından ibarettir. Kûn, içine evrende görünen, görünmeyen herşeyi kapsayan üç harf tek kelime, Kûn fe yekûn!...
  • Alisiz Tarih, Ne Kadar Korkunç!
  • Duam kabul oldu. Allah, aradı aradı, tanımadığım en acı dertleri benim canıma döktü... Ey benim dertli ve akıllı Dostum! Dinle, yalvarıyorum dinle…
  • Özür dilemek erdemliktir...
  • Tevbe etmek,özür dilemektir...Rabbimizin ancak biz insanlara taktir ettiği nasiptir ÖZÜR DİLEMEK... Belkide meleklerden üstün olabileceğimizin sırrı burda saklıdır..
  • Peygamberlerin Mucizeleri
  • Kur’an-ı Hakim, enbiyaları, insanın cemaatlerine terakkiyat-ı maneviye cihetinde birer pişdar ve imam gönderdiği gibi, yine insanların terakkiyat-ı maddiye suretinde dahi, o enbiyanın herbirisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı
  • Şirk Dininin Kurucuları ve Koruyucuları (2)
  • Öyleyse tarih boyunca dünyada hüküm süren şirk dininin, cehaletten ve insanların doğa olaylarından kaynaklanan korkularından doğduğu düşüncesi doğrudur. Hâlbuki İbrahimî dinler aşktan, insanın, tek hedefe ve kâinattaki tek rabbe kendisini adamasından, var
  • Şirk Dininin Kurucuları ve Koruyucuları (1)
  • Bazı kimseler, kendilerine hukukî, iktisadî ve sosyal imtiyazlar tanırken, kendileri dışındakileri de mahrum bırakırlar. Ancak bu imtiyazları muhafaza etmek zordur; gün gelir zorbalar, söz konusu imtiyazları ve kaynakları zorbalıkla ellerinde tutamaz olur
  • İmam Askerinin (a.s) Kerametleri
  • İmam Hasan Askerî de (a.s) değerli babaları gibi Allah Teala, melekler ve gayb âlemi ile özel bir irtibatta olup dünyevî ilimlerin ötesine ve imametin şanlarından olan velâyete sahip idi. Alimlerin kitap ve nakillerinde onun keramet ve gayb aleminden verd
  • Mevlânâ Hazretlerinden beslenme tavsiyeleri
  • Mesnevî’de şöyle geçer: “Ey gâfil kişi! Cenâb-ı Hakk’ın Kur’ân’da; ‘Hakk’ın verdiği rızıktan yiyin!” diye buyurduğu rızkı, sen hikmet sanmadın da ekmek sandın.”
  • Balığın Su Tabancası!
  • Bu balık ağzına doldurduğu suyu, su üzerine sarkmış olan dallardaki böceklere püskürtüyor. Böcek, basınçlı su nedeniyle düşüyor ve balığa kolay bir yem oluyor.
  • Resule (saa) Karşı Ümmetin Vazifeleri
  • Her Müslüman ilk vazifesi Allah’a iman etiği gibi, onun seçtiği elçiye de iman etmesi gerekir. Buna Kur’an’ın çeşitli ayetlerinde vurgu yapılmıştır;
  • İmam Askeriden Veciz Sözler
  • Ey aklı az insan, biz oyun oynamak için yaratılmadık ki! 1- Hayatta mutedil ol ve israftan, aşırılıktan kaçın![1]
  • Sünneti Nebevi (4)
  • Resulullah (s.a.a) bir kimseyle musafaha ettiğinde (tokalaştığında), tokalaştığı adam elini çekmedikçe, Hazret elini bırakmazdı; insanlar bunun farkına vardıklarında ise rahat etmesi için elini diğer eliyle onun elinden çıkarırlardı
  • Sünnet-i Nebevi (3)
  • Hz. Ali’den (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:“Bedir Savaşı’nda biz (zora düştüğümüzde) Resulullah’a sığınıyorduk. O, düşmana hepimizden daha yakındı. Hazret o gün herkesten daha güçlü idi.”23
  • Sünnet-i Nebevi (2)
  • Uhud Savaşı’nda İslâm savaşçılarından çoğu şahadete erişti, Hz. Hamza da o savaşta şehit düştü. Hatta Hz. Peygamber’in (s.a.a) bile şehit olduğu haberi yayıldı.Savaş sona erdikten sonra, Medine kadınları Uhud’a doğru hareket edip Peygamber’i (s.a.a) k
  • Sünnet-i Nebevi (1)
  • Allah’ım! Bağışladığın nimetleri benden esirgeme. Beni, düşmanların bana gülme vesilesi kılma...
  • Ehl-i Beytin dilinden Resulullah
  • Allah Resulünün yüce şahsiyetini tanımak ve anlamak istiyorsak, bunun için en lâyık, en yetkili merci, onun ilim ve irfanının varisleri olan Ehl-i Beytinden başka kim olabilir ki? Yine Resulullahın Ehl-i Beytinin fazilet ve makamlarını bizlere Allah Re
  • Gözyaşı Nimeti
  • İnsanoğlunun gözünden yaş akmadığı, yani insan gözyaşı dökmediği takdirde acaba ne olur? Bu gözyaşının acaba faydası nedir? Gözden akan yaş sadece ağlamaya yönelik bir araç ve sebep midir? Bu soru yüce Allah’ın “Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musu
  • Kuran’da neden bazı karakterler
  • İnsan davranışlarını anlamının bir yolu da hayvan davranışlarını incelemektir. İnsanlar, bazı olumsuz davranışları ya da kişilik özelliklerini hayvan davranışlarına benzeterek anlatmaya çalışırlar. İnsanlığın bu etkili ifade biçimi, Yüce Allah tarafından
  • Yeşil renkle tedavi
  • Günümüzde son derece yeni bir metot olan; düşünme ve doğanın yeşil renklerine bakmak suretiyle ruhi çöküntü ve moral bozukluğu hastalığını tedavi etme yoluna gidilmiştir. Araştırmacılar; yeşil bahçelere bakmanın insan gönlünde mutluluk ve huzur meydana ge
  • Erbainin Tarihteki Yeri
  • Kerbela katliamının 40. Günü olan ve Ehl-i Beyt dostları tarafından dünyanın dört bir yanında matem merasimleri düzenlenen özellikle Irakın dört bir köşesinden akın akın insanların kadın-erkek, çocuk-yaşlı demeden Kerbelaya doğru başlattıkları
  • Gökyüzü yeryüzünü koruyor
  • Yer küresini yoğun ve güçlü bir manyetik alan kuşatmaktadır. Bu manyetik alan, “öldürücü güneş rüzgarı”diye adlandırılan, güneşin atmış olduğu büyük cisimlere karşı koyma vazifesi görmektedir.
  • Selman-ı Farisi
  • Selman-ı Farisi (Ebû Abdullâh Selmân el-Fârisî) (Arapça: سلمان الفارسي‎ Salmān al-Fārsi, Farsça: سلمان فارسی Salmān-e Fārsi, d. 568 - ö. 656), İslamiyeti kabul eden İran asıllı ilk sahabe.
  • Şafak Vakti
  • Güneş; kendi ışınlarını yeryüzüne göndergiği vakit, mıknatıs kuşağı denilen bir alan hemen devreye girer ve gelen bu ışınlara karşı koyar, ışınları kırılmaya ve uzak bir yerde reaksiyon göstermeye zorlar
  • Eş-Şekûr (cc)
  • Eş-Şekûr, kullarının kendisine şükretmesiyle, şükredilen demektir. Bu şükrün nedeni, kulların Hakk’a itaat etmeyi bilmeleri, O’nun sınırlarında durmalarıdır. Böylelikle onlar, şükrettikleri şeyleri yerine getirmiş olurlar.
  • Kuran Okumanın Fazileti
  • Kim Rabbiyle konuşmak isterse Kuran okusun... Dünyada hiçbir kitap fazilet ve üstünlük açısından Kuran-ı Kerimle eşdeğer olamaz. Kuran, tüm peygamberlerin öğretilerinin özeti olduğu gibi tüm kutsal kitaplarda da daha üstündür.
  • Dünya Sevgisine Dair
  • Üzerinde durulması gereken ilk mesele; Hz. Alinin (a.s) bu konu üzerinde neden bu kadar çok durmuş olduğudur. Ne Allah Resulü (s.a.a), ne Hz. Ali (a.s) ve ne de diğer Ehl-i Beyt İmamları hiçbir mesele üzerinde bu kadar çok durmamış, hiçbir şey hakkında gu
  • Kuranda Gece
  • Yüce Allahın Kuran-ı keriminde zikrettiği ilginç şeylerden biri de; Kuran surelerinden bir sürenin adının:suretul-leyl yani: (gece suresi) olmasıdır. Bu sure, gecenin her şeyi örttüğünü teyit etmektedir. Bilim adamları da bu gerçeği kâinatta ispat et