Günahtan tövbe etmek
Günahtan tövbe eden kimse,hiç günahı olmayan kimse gibidir.
Resulullah(s.a.a)
Ahirete sarıl
Ahirete sarıl,dünya hor bir halde sana gelir.
İmam Ali(a.s)
Dünyayı tapan kimse
Dünyayı tapan kimselerin mal varlığına bakmayınız.Zira mallarının parıltısı iman nurunu götürür.
Mesih(a.s)
Mümin
Mümin,nefsini kendisinden sıkıntıda,insanların ise kendisinden güvende olduğu kimsedir.
Resulullah(s.a.a)
malı zayi etmek
Şüphesiz Allah-u Teala boş lakırtıdan malı zayi etmekten ve çok istemekten nefret eder.
İmam Rıza (a.s)
Başkasının ihtiyacını gidermek
Sizden her kim kardeşinin muhtaç olduğunu bilirse,ondan isteme zahmetini kaldırsın(kendisi istemeden ihtiyacını gidersin.)
İmam Ali (a.s)
İmam
Şüphesiz imamlarınız Allah a gönderdiğiniz temsilcilerdir.Dolaysıyla dşn ve namazınızda kimi temsilci günderdiğinize dikkat edin.
Resulullah (s.a.a)
Başkasının aybını söylemek
Her kim insanların arkasından kendilerine olan bir aybını söylerse,insanlar da onun kendisine olmayan bir aybını söyler.
İmam Zeynul Abidin
ALI İMRAN,26
De ki: "Allâh'ım, (ey) mülkün sâhibi, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırısın; dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. Hayır (mal), senin elindedir. Sen her şeye kâdirsin!"
Kur’an-ı Kerim
AL? ?MRAN,19
Allâh kat?nda din, ?slâmd?r. Kitap verilmi? olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra s?rf aralar?ndaki a??r?l?k yüzünden ayr?l??a dü?tüler. Kim Allâh'?n âyetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allâh, hesab? çabuk g?rendir.
Kur’an-? Kerim