Aklın meyvesi
Aklın meyvesi insanlarla iyi geçinmektir.
İmam Ali (a.s)
Güzel ahlak
Ahlakını güzelleştir ki Allah hesabını hafif kılsın.
Resulullah(s.a.a)
Haram yemek
Çok haram yemek rızkı yok eder.
İmam Sadık (a.s)
Şefaat edenler
Şefaat edenler beş şeydir:kuran,akrabalık,emenet,Peygamberiniz ve Peygamberinizin Ehl-ibeyti.
Resulullah(s.a.a)
İzzet içinde ölüm
İzzet içinde ölüm,zillet içindeki hayattan daha iyidir.
İmam Hüseyin(a.s)
Hayır işlemek
Hayra kılavuzluk eden de hayrı işleyen kimse gibidir.
Resulullah(s.a.a)
şakalaşmak
Her kim şakalaşırsa (şahsiyet açısından) hafif düşer.
İmam Ali(a.s)
Gazap
Gazap her kötülüğün anahtarıdır.
İmam Sadık(a.s)
Yetime ikram etmek
Yetime ikramda bulun ve konşuna iyilik et.
Resulullah(s.a.a)
Düşmanlık etmek
İnsanlara düşmanlık etmek cehaletin başıdır.
İmam Ali(a.s)