• Nombre de visites :
  • 1213
  • 24/10/2007
  • Date :

ÖMÜR BOYU GENÇ KALALIM

genç

     Yaşlanmamak için en kolay yollardan birisi ömrümüzün bütün günlerinden gereken istifadeyi etmektir.Bizler Allah"ın yeryüzündeki halifeleri olarak en iyi olmak ve en iyi işleri yapmak mecburiyetinde-

yiz  ve sonuç olarak yedi şeyi genç kalmak için yerine getirmeliyiz,

     1)Her zaman öğrenmek peşinde olmalıyız 

     Önceden bildiğiniz şeyler için zaman harcamayın,ama bilmediğiniz bir şeyi öğrendiğiniz an genç kalmanıza yardımcı oldunuz demektir.

     Öncelikle önemli konuları seçin ve buna Allah"ın kelamı (Kuran-ı Kerim)ile başlayabilirsiniz.

Kuan okuduğumuz zaman Onu aklımızda ve ruhumuzda hissederiz ve Allah"ın bizden yapmamızı istediği şeyler hakkında düşünürüz.Her şeye Onun açısından baktığımız zaman bütün ıztırap ve heyecanları-mız sona erer işte o zaman güç alır ve içimizdeki ümit ve bekleyiş artar.

     Korku, ümitsizlik ve ıztıraptan uzak olduğumuz zaman cismimiz ve ruhumuz görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.

     Öyle ise yaşlanmamak için her gün Allah"ın kelamından birazını öğrenelim.Bu ilahi ketap Allaha kayıtsız ve şartsız kulluk eden ve Ona yönelen herkes için sevgi ve muhabbet dolu bir mektuptur.

     Eğer Onun (Allah"ın)bize olan sevgisini hakkı ile derk edersek ve Ona günlük hayatımızda ve düşüncelerimizde yerverirsek genç kalmamız kesinlik kazanmış demektir. 

     Kendimizi güvende hissettikmi içimizdeki duygu ve düşünceler daha farklı bir biçimde şekil alırlar.

     Bunlara ek olarak sağlığımızı korumak için yeni şeyler öğrenmek peşinde olmalıyız zira bize emanet olarak verilen bu bedeni korumakla sorumluyuz ve eğer sağlıklı kalmak istiyorsak işlerimizde düzenli ve tertipli olmayı öğrenmeliyiz, unutmamalız ki beden,ona karşı sorumlu olduğumuz mukaddes bir hediyedir.Bizim işimiz sadece  yemek içmek ve ibadi görevlerimizi yerine getirmek değil bunun yanında cismimize gelebilecek darbeler karşısında dikkatli olmalıyız.Eğer öğrenmeyi kenara atarsak hayat yolunda suratli bir şekilde yaşlanmaya başlarız.

     Bilmediğiniz konular peşinde gidin,örneğin bilgisayar kullanımı veya yabancı dil öğrenimi ve bu yolda devamlı çalışın,Kendinizi öğrenmeye mecbur edin bu devamlılık zihninizi genç ve verimli turacaktır.

     2)Sevelim

     Allahu Teala kullarının tatsız, sıkıntılı, ıztıraplı, rahatsız ve husumet ile yaşamalarını istemez zira bu tür hisler insan bedenini ve zihnini hayatın bütün aşamalarında olumsuz olarak etkiler ve bu yüzden onları hayatımızdan silmeliyiz.

    Davranışlarla ilişkili olan kıskançlık, bencillik, sinir ve kin gibi huylar terk edilmeli, onların yerini sevgi ve muhabbet doldurmalıdır.

    Allahu Teala bizim, başkalarını sevebilme kapasitesine sahip olmamızı ister ve sadece bununla hayatımız güzel bir şekilde düzene girer.

    3)Gülümseyelim

    Gülmenin bedenin bütün hücreleri üzerinde etki ettiğini biliyormuydunuz?

    Güldüğümüz zaman bedenimizin güvenlik sistemi harekete geçer ve bununla cismimize gelebilecek ruhi darbeler engellenir.

  Eğer hayatımızda günah ve isyan olursa ve yanlış yola adım atarsak Allah"tan uzaklaşırız, sonuç olarak asık suratlı ve neşesiz birisi haline geliriz, bunun karşısında gülmek ruhumuza neşe getirir ve bizi Allah"a yaklaştırır.

     Ruhtaki o sevinç ve neşe her ilaçtan daha iyi ve etkilidir.Ama hasta ve halsiz olan ruhun bu durumu  kemiklerimize bile etki eder.

     Belki siz,bulunduğum bu şartlar altında gülemem diye düşünebilirsiniz. Evet doğru,bazı gerçekler vardırki gülmeyi bize güç kılar.

    Ama bizim sözünü ettiğimiz neşe ve lezzet iç dünyamızla ilgili olup bulunduğumuz şartlar ve durumla hiçbir ilgisi yoktur.Gerçek lezzet, yaşamın doğru doğru yolunu bulduğumuz zaman ve herşeye kadir olan Allah"ı yanımızda hissettiğimiz zaman ortaya çıkar işte o zaman içimizde gerçek sevinci ve neşeyi hisseder ve bu surette gülümseyebiliriz.

    Bir çoğumuz sağlık nimetine, yaşamımızı sürdürdüğümüz bir mekana,bizi seven anne, baba, kardeş, çocuk ve eş gibi kimselere sahibiz ,acaba siz elinizde olmayan,gücünüzün yetmediği, acılara, tehlike ve korkulara mı düşünmeyi tercih edersiniz yoksa elinizde bulunan nimetlere mi?Hepimiz şükür eden bir kalbe sahip olmalıyız ve bu şükürün neticeside neşe ve sevinçtir.

     4)Çalışkan olalım

    Güçlü ağaçlar yaşlandıkları zaman bile meyve verirler.Bu sözün manası;hayat boyunca yaş kaç olursa olsun her zaman faydalı ve çalışkan olmaktır,maddi şeyler için çalışmak yanlış bir şey değildir tam tersine çalışmayı ve çabalamayı bırakmak yanlıştır.Tabiki dünya gönül bağlanmak doğru değildir.

    Aklımızın bedenimize devamlı emir verdiği gibi kendimizi hayatta kenara çekmeyip devamlı hareket halinde olmalıyız,Gerçekte işten ve faaliyetten uzaklaştığımız zaman yaşlanmışız demektir.

     Elimize bir miktar para geçtiğinde veya bir konuda tecrübe edindiğimiz zaman kendimize şöyle bir soru soralım Allahu teala bu para ve ya tecrübeyi nasıl bir yerde kullanmamı istiyor? ve Ona hizmet etmek için binlerce yoldan birisini seçelim ve bu konuda Ondan,bize sistem ve plan göstermesi için yardım isteyelim.

    Genç kalmak ve Allah"ın size hayatınızda hayır ve bereket vermesini istemezmisiniz? Eğer istiyorsanız öyleyse hayatta faydalı olmaya bakın.

    5)Geçmişi unutun

    Bir çok insan geçmişte yaşar ve kendilerine zarar verirler,geçmişte olanlardan dolayı kendinizi azarlıyarak,kendinize zarar vermeyin.

     Kıskançlığı kenara bırakın,bu vesile ile hayatın zorluk ve sıkıntılarını azaltabilirsiniz.Ama husumet ve sinir bozukluğu ile kendinizi yaşlandırırsınız.

     6)Aşırı arzu ve ümitlerden kaçının

    Hayallere dalmayın çabuk yaşlanırsınız,bir gaye için çalışıyorsanız faal ve hedefli iseniz genç kalırsınız.Asla rahat ve küçük işlerle ve Allahın bizi uzak durmamız için uyardığı şeylerle kafamızı meşkul etmeyelim.Allahtan yardım isteyerek büyük hedefler peşinde koşalım ve o konuda düşünelim ve Allahın daima kullarını olağan üstü  şeylerle şaşırttığını unutmayalım ve Ona şöyle soralım benim için nasıl bir son hazırladın?şunu aklınızdan çıkarmayın; Allah herzaman ve her yerde yanınızdadır ve bize can damarımızdan daha yakındır.Bu inanca ulaştığınız zaman daha fazla güç alırsınız ve imanınız dahada artar.

    7)Allah"tan başka hiçbir şeye kalbinizi bağlamayın 

Kalbinizle Allaha tevekkül edin ve varlığınızın derinliklerinde Onu düşünün ve şunu bilinki O sizi doğru yole hidayet edecektir.

     Asla Allah ile konuşmayı ve Onun emrini yerine getirmeyi  terk etmeyin Ona inanın ve bunu bilinki O herşeye kadirdir.Biz her işte Allaha güvenmeyi ve sorunlarda Ondan yardım dilemeyi öğrendiğimiz zaman bunun kendisi bizde güven duygusu uyandırır ve hayattan lezzet alırız sonuç olarak hayatın gamı , kederi ve karşımıza çıkan zorluklar bizi yaşlandıramaz. 

     Acaba cismimiz yaşlanırmı?Evet tabiki;ama bunu bilinki düşünce, ruh ve kalbimiz asla yaşlanmazlar öyleyse en güzel seçim Allahu tealadır.O hayatın her anında sizinledir ve size her şeyi yapabilme gücünü ve kudretini verir.


Gençlikten istifade edin (4)

Gençlik ve Huzur

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)