• Nombre de visites :
  • 5767
  • 24/10/2007
  • Date :

Sigara Gençleri Başka Kötülüklere de İtiyor

sigara

   İnsan sağlığını doğrudan etkileyerek kalp,damar, solunum rahatsızlıkları gibi çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına yol açan sigaranın, psikolojik olarak kötü alışkanlıkların kazanılması yoluyla dolaylı bir şekilde fert ve toplum hayatına tesir ettiği görülmektedir. Bugün bilim adamları sigara içen kişilerin diğer kötü ve tehlikeli alışkanlıklarını ölçerek, sigara ile alkol, esrar, uyuşturucu ve gayr-i ahlaki alışkanlıklar arasında ilişki kurmaya çalışmaktadırlar.

  Amerikan resmi kaynaklarınca verilen bir rapora göre, ortaokul ve lise çağındaki gençlerde, sigara içtikleri takdirde, diğer tehlikeli alışkanlıkları kazanma riski çok daha fazladır. Yaşları 12-21 arasında değişen 10.645 kişilik büyük bir gençlik kitlesi üzerinde yapılan araştırmada gençlerin sigara içmesinin bugüne kadar bilinenden daha fazla bir tehlikeye yol açtığı ortaya çıkmıştır. Milli Sağlık İstatistikleri Merkezinden C. Schoen, bu tehlikeyi haber vererek, “sigara içen gençler kendilerini iki misli tehlikeye sokarak gerçek bir zarara giriyorlar” demektedir.

sigara
Araştırma sonuçlarına göre, sigara içmeyen gençlerin %23’ü, sigara içenlerin ise %74’ü alkol kullanmaktadır. Sigara içmeyen gençlerin %1.5’i, sigara içenlerin ise %26.5’i esrar kullanmaktadır. Yani sigara alkol kullanımını iki misli, esrar kullanımını ise 17 misli artırmaktadır.

  Yine araştırma sonuçlarına göre, sigara içmeyen gençlerin %4.l’i, sigara içenlerin ise %28.1’i tütün çiğnemektedir. Yani sigara tütün çiğneme alışkanlığını 7 misli artırmaktadır. Diğer taraftan, sigara içen gençlerin silah, bıçak veya sopa taşıması ihtimali, içmeyenlere nazaran iki mislinden daha fazladır. Yani %25.6 ihtimale karşılık, %2.6’dır. Sigara içen kızlarda bu oran %11 iken, içmeyenlerde %2.6’dır. Sigara içen gençlerin %54.7’si fizik olarak kavga ederken, bu oran sigara içmeyenlerde %29’dur.

  Bu sonuçlardan anlaşılacağı üzere, gençlerde sigara ve alkol tehlikesini üç, fuhuş tehlikesini ise iki misli artırmaktadır. Sigara bu ettikleriyle ehemmiyet verilmesi gereken, kötü ve tehlikeli alışkanlıklara ve davranışlara yol açabilecek toplumsal boyutları olan bir alışkanlık olarak görülmelidir. Araştırma sonuçlan kötü ve tehlikeli alışkanlıkların birbirlerini özendirme ve teşvik etme derecesini de göstermesi bakımından önemlidir. Kötü ve tehlikeli alışkanlıklar maddi ve psikolojik etkileriyle topyekün cemiyet ve fert hayatını yok etmeye ve yıkmaya her zaman tesirlidir. Cemiyet hayatımız bunun misalleriyle doludur.

H. Hüseyin Korkmaz


Gençliği Bekleyen Tuzaklar 2

Sigarayı neden bırakmalıyım?

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)