• İslam Kaynağı Kurân-ı Kerim
  • Yüce Allah, Peygamberine, onu peygamber olarak gönderdiğinde açık ifadeli, hiçbir tarafına batılın sızmadığı Arapça bir Kurân...
  • Allahın Azabı
  • O halde hiç bir küfür, iman ve buna benzer bir tavır yoktur ki, yüce Allahın ezeli planlamasına göre...
  • Sen Gaflet İçindesin
  • Böyle bir insan, nefsi için dünyada sadece mutluluk görür. Oysa bazı şeylerde hem bedenin, hem ruhun, bazı şeylerde...
  • Mutsuzluk Veren Şeyler
  • Aynı şekilde, hem bedenin, hem de ruhun mutluluğuna sebep oluşturan mal ve evlat gibi olgular da, onu Allahın...
  • Rabbini Unutan Kimse
  • Kuran-ı Kerim, Rabbini unutan kimselerin hayatlarını, geçimlerini onca genişliğine ve bollu görünüşlü...
  • BESMELE
  • Yüce Allah, Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla buyurarak sureye başlıyor. Kimi zaman insanlar bir...
  • ARAF SURESİ
  • Müminlere anlatıldığı zaman ise, onlar Rableri ve Onun yüceliği hakkında belirli oranda bilgi ve marifet sahibi...
  • ARAF SURESİ TANIYALIM
  • Rabbiniz tarafından size indirilen mesaja uyun; Onun dışında başka veliler edinip peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt...
  • Kur’an-ı Kerim ve Tabiat-2
  • Pozitif ilim metodları ile incelenmesi tam olarak mümkün olmayan konulardan birisi kainatın yaratılışı meselesidir.
  • Kur’an-ı Kerim ve Tabiat-1
  • Çoğu zaman günlük hayatta sık sık kullandığımız bir çok kavramı derinliğine düşünmediğimizi farketmemiz zor olmaz. Tabiat da...
  • Kurân Üzerine
  • İmam Zeynelabidin (a.s), mübarek ataları gibi dikkat çekecek şekilde Kurân ile ve Kurân ilimleriyle uğraşmıştır. Bunun; günlük yaşayışında, dualarında...
  • Kuran Ayetleri Üzerinde Düşünmek
  • Kuran, Allah (cc)’ın tüm insanlara gönderdiği son kitaptır. Dünya üzerinde yaşayan her insan Kuran’ı öğrenmek ve ayetlerde bildirilen ahlakı yaşamakla...
  • Kur’an insanı korur(1.Bölüm)
  • Çünkü bireylerin, halkların ve medeniyetlerin hem ilerleme ve olgunluk etkenlerinin ve hem de yaşadıkları sorunlar ve helaket etkenlerinin ...
  • Kur’an Diliyle Kur’an-4
  • Allah, size Kitab’ı (Kur’ân’ı) açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Kur’ân’ın...
  • Kur’an Diliyle Kur’an-3
  • Bu Kur’ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş...
  • Kur’an Diliyle Kur’an-2
  • Eğer biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara...
  • Kuran ve Fıtrat
  • Kuran ve Sünnette fıtrat konusuna büyük bir önem verilmiştir. Bu, insana mahsus özellikler ihtiva etmesinden dolayıdır. Kur’an ve...
  • Kurânda Sosyal İlişkiler(3.Bölüm)
  • Allahın kullarına verdiği her türlü nimet ve kemal onları denemeye yöneliktir. Bu nimetler verildiği kimselerin üstünlük ve kerametine, verilmeyen...
  • Kurânda Sosyal İlişkiler(2.Bölüm)
  • Her ne kadar İslam sınırlarına saldıran harici güçleri yok edinceye kadar onlarla savaşmak gerekiyorsa da, İslam sınırları içerisinde herhangi ...
  • Kurânda Selam
  • Uygar, ilkel, ilerlemiş ya da geri kalmış gibi kategorilere ayrılan eski-yeni tüm toplumlar ve kavimler, toplumsal yaşayışları çerçevesinde bir selâmlaşma...
  • Allah’ın Kelamı
  • Sözkonusu yoruma göre, peygamber zihnine hutur eden (gelen) temiz fikirleri Allah’ın kelamı olarak adlandırmıştır. Yani, bu tür ...
  • Zeydin Kuranı Toplama Metodu
  • Zeyd b. Sabit bu konu hakkında ayrıca şöyle diyor: Bana verilen bu görev çok ağırdı, ağır bir dağı kaldırmaktan benim için ...
  • Kuran da Rüya -6
  • Hz. İsmail (a.s), on üç yaşındayken İbrahim (a.s) rüyasında Allah tarafından yegane evladını kendi eliyle kurban etmesi gerektiğini ...
  • Kur’ânda Hayır ve Şer
  • Güzel olarak nitelenen kısım ve onun karşısında yer alan çirkin olaylar, toplumsal amaca uygunluğu dolayısıyla bu vasfı kazanan ...
  • Kuran da Rüya -5
  • Yusuf için bir müjde olan bu rüya kırk yıl sonra gerçekleşti. Yusuf babasının karşısında yer alınca şöyle buyurdu: “Ana ve babasını tahtının ...
  • Kuran da Rüya -4
  • Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tehrani, uykunun hakikati hakkında şöyle yazmaktadır: “Uyku halinde ruh soyut âleme doğru ...
  • Kuran da Rüya -3
  • En’am suresi, 60. Ayette ise uyku hakikati şu şekilde beyan edilmektedir. “Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün de ne ...