• Nombre de visites :
  • 6768
  • 5/4/2017
  • Date :

Filistin İslam'ın Bir Parçasıdır!

filistin islamın bir parçasıdır!

 

İslam Liderleri Küçük İhtilafları Bir Kenara Bırakmakla Yükümlüdür 

Şimdi İslam ülkelerinin başında olanlar, İslam ülkelerinin başındaki sultanlar, İslam Cumhuriyeti'nin yöneticileri bu ihtilafları, bazen aralarında çıkan bu küçük ihtilafları bırakmakla mükelleftirler.

 Bu işin Arap ve Acem'i, Türk'ü ve Fars'ı yoktur! Var olan tek şey İslam'dır! İslam kelimesidir.

 Allah Resulü'nün (saa) mücadele metodu ne ise; bunlar da ona uymak zorundadırlar. İslam'a uymalıdırlar.

 Söz birliklerini korur da bu küçük ihtilaflara son verecek olurlarsa, herkes el ele verirse; bu topluluk yedi yüz milyondur diyorlar, ama dağınık yedi yüz milyon bir milyon kadar da değildir. Dağınık topluluk da hiç bir işe yaramaz; ancak bu yedi yüz milyondan iki yüz milyonu, dört yüz milyonu el ele verecek olursa, birbirlerine kardeşlik elini uzatırlarsa, hudutlarını, sınırlarını korurlarsa, ancak herkesin ortak olduğu İslam toplumunda, herkesin ortak olduğu tevhid kelimesinde, herkesin müşterek olduğu İslam'ın maslahatlarında anlaşırlarsa, söz birliği olursa, Yahudiler Filistin'e tamah edemezler. Hindistan Keşmir'e tamah edemez.

 Tüm bu yaşananlar, sizin birleşmenize engel oldukları içindir. Onlar bizim kaynaklarınızı elimizden almak istiyorlar, servetinizi çalmak istiyorlar, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinizi yağmalamak istiyorlar; bunlar Irak'la İran'ın, İran'la Mısır'ın, Türkiye'yle İran'ın birleşmesine, hepsinin arasında sözbirliği olmasına engel olmak istiyorlar. Buna hep engel olacaklar ancak sizin göreviniz, başta olanların vazifeleri oturup anlaşmak, sınır ve hudutlarını korumaktır, herkesin sınır ve hududu muhafaza edilmeli, ancak size bu kadar zarar veren dış düşman karşısında söz birliğiniz olsun.

 Bir avuç Yahudi hırsız Filistin'dedir. Bir milyondan fazla insanı on yıllardır avare etmiş ve Müslüman ülkeler ise yalnızca oturup matem tutmuşlardır.

 (Aranızda) sözbirliği olursa bunları nasıl yapabilirler? Bu bir avuç Yahudi hırsız Filistin'inizi nasıl elinizden alarak Müslümanları Filistin'den çıkartabilir ve siz ise hiçbir şey yapamazsınız?

ehlader

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)