• Nombre de visites :
  • 2696
  • 19/8/2014
  • Date :

Mehdevi Hükümetinin Ahlaki Kurallar(Birinci Bölüm)

mehdevi hükümetinin ahlaki kurallar(birinci bölüm)

ı Salman Farsi İslam Peygamber (saa)’inden şöyle naklediyor:’ Ey insanlar size Mehdi müjdesini vereyim mi?’ Söylediler: Evet. Şöyle buyurdular: Biliniz ki dünya zulümle dolu olsada tüm dünyayı adalet ve eşitlikle doldurması için Allah ümmetimde adil bir sultan ve adil bir İmam yollayacaktır. O oğlum Hüseyin’in dokuzuncu oğludur. Onun ismi benim ismimdir onun lakabı benim lakabımdır.(1)

İmam Mehdi (a.s.) zamanında hiç şüphesiz kapsamlı bir programı olacaktır. Aşağıda gelen konular onun programının ayet ve masum İmamların hadislerinden alınan bir parçadır.

1-Allahın Kitabının İhyası ve Peygamberin Sünneti

O Hazret zuhur ettiği zaman insanların zulüm, adaletsizlik ve kötülükten yorgun olduğu bir halde Tevhid, Nübüvvet ve İmamet olarak üç ilkeye davet edecektir. Gelen rivayetlere göre, o zamanda eğitim ve öğretim zirveye ulaşacaktır ve bütün Peygamber ve evliyaların hedefleri insanların eğitimi ve ahlaki yükselişleri için  kullanılacaktır.

İmam Bakır (a.s.) şöyle buyuruyor: Hz Mehdi (a.s.) zamanında ilim ve hikmeti öyle bir öğreneceksiniz ki bir ev hanımı kendi evinde tıpkı Kur’an ve Allah’ın Resulünün uygulamalarına göre hüküm verecektir. (2)

İmam Bakır (as) buyuruyor: «يدعوا الناس إلي کتاب الله و سنة نبيه و الولاية لعلي ابن ابي طالب و البراءة من عدوه»o insanları Allah’ın kitabı, Peygamber (saa)’in sünneti ve İmam Ali ibni ebi Talib’in velayetine ve düşmanlardan nefret etmeye davet edecektir. (3)

İmam Ali Melahim hutbesinde şöyle diyor: İmam Mehdi (a.s.) zuhur ettiğinde kurtuluşu nefsin arzularında gördüklerinden sonra insanları ilahi hidayete doğru geri döndürecektir. Tefsir bahanesiyle Kur’an-ı kendi düşüncelerine tabi ettikten sonra düşünce ve fikirleri Kur’ana tabi edecektir. O, sorumlu ve işgüzarlara kötü işlerine göre ceza verecektir. Mehdi (a.s.) hükümetin adilce yürütülmesinin nasıl olduğunu size gösterecektir ve Kitap ile Sünnetten terkedilmiş ne varsa yeniden ihya edecektir. (4)

2-Allah’ın Resulünün Yoluyla Amel

Hazretin zuhuru zamanında onun yöntemi hakkında İmam Sadık (a.s.) şöyle buyuruyor: Allah’ın Resulü nasıl davranıyorduysa o da öyle davranacaktır. Ondan önce olan her şeyi yok edecektir şöyle ki, Peygamber cahiliyet döneminin temellerini tahrip etti ve İslamı yeniden başlatacaktır. (5)

Dipnotlar

1-Nur Programı, Esrar Al Muhammed, Selim ibn Kays Helali tercümesi,sf 679

2-Gıybet-i Numani, sf. 238

3-Bihar-ul Envar, 51. cilt, sf. 47

4-Nehcül Belağe, 138. Hutbe (Melahim hutbesi)

5-Nur programı, El-Gıybete Numani, Gaffari tercümesi, sf 326


Eski Dinlerde Mehdi İnancı -1

Zuhur ve İdeal Toplum

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)