• Nombre de visites :
  • 2924
  • 5/3/2014
  • Date :

GAİB İMAMIN NE FAYDASI VARDIR?(2.Bölüm)

gaib imamin ne faydasi vardir?(2.bölüm)

Bu ve benzeri birkaç hadiste Sahibu-ul Emr’in mukaddes varlığı ve insanların ondan yararlanması bulutların ardında kalan güneşe ve ondan istifade edilmesine benzetilmiştir.

Bu ikisi arasındaki ortak yön de şudur: Tabii bilimler ve astronomide güneşin güneş sisteminin merkezi olduğu ispat edilmiştir. Çekim gücü de yeryüzünü parçalanıp yok olmasını önlemektedir.

Dünyayı kendi etrafında döndürerek gece ve gündüz ile mevsimleri oluştarmaktadır. Sıcaklığı insanlar, bitkiler ve hayvanların hayat nedenidir, onun ışığı yeryüzünü aydınlatmaktadır.

Bütün bunların olmasında güneşin bulutların ardında kalıp kalmamasının etkisi yoktur. Yani güneşin çekim gücü, ışığı ve ısısı her iki durumda da mevcuttur. Bu arada azalma ve çoğalma elbette söz konusudur,

güneş bulutların arkasında kalınca veya gece olunca varlıkların güneşin heraket ve ışığından faydalanmadığını söylemek cahilane bir iddia. Veya çok büyük bir yanılgıdır.

 Zira güneş bir dakika bile ışık ve ısısını varlık alemine göndermezse herşey donup helak olur. Güneşin etkilerinin bereketiyle kara bulutlar dağılmakta ve güneşin gerçek yüzü ortaya çıkmaktadır.

İmam’ın mukaddes varlığı da, aleme güneş, insanlık aleminin kalbi, pedagog ve tekvînî kılavuzdur. Sözkonusu etkiler de imamın zahir veya gaib olmasının bir farkı yoktur.

Okuyuculardan önceki bölümlerde nübüvveti amme ve imamet hakkında söylenenleri hatırlamalarını ve üzerinde dikkatle düşünmelerini rica ediyorum, o zaman velayetin gerçek manası imamın varlığının en önemli faydası ve insan şu anda sahip olduğu herşeyin gaib imamın vücudunun bereketiyle olduğu anlaşılacaktır.

Bahsedilen diğer faydalara gelince; evet insanlar gaybet zamanında bunlardan mahrum haldedirler, ama bu feyzin yokluğu Allah Teala ve imamın mukaddes varlığından değildir.

Belki eksiklik bizzat insanın kendisindendir. Eğer zuhurun engellerini ortadan kaldıracak adalet ve tevhide dayalı bir hükümetin teşkili için bir ön hazırlık yapacak ve insanların fikrini elverişli hale getirecek olsaydılar, İmam-ı Zaman da elbet zuhur eder, insanlık toplumunu sayısız nimetlere ulaştırırdı.

Bu arada "genel şartlar imamın zuhuru için elverişli değilse o halde bu zor ve tehlikeli yolda çalışmanın ne gereği vardır." şeklinde bir soru akla gelebilir.

Halbuki bütün müslümanların toplumsal işlerinin ıslahı için ve hatta bütün dünyanın ıslahı için çalışmaları gerekir. Toplumun refahı yolunda çalışma ve zulümle savaş en büyük ibadetlerden sayılmaktadır.


GAİB İMAMIN NE FAYDASI VARDIR?(1.Bölüm)

Şianın Hz. Mehdi (a.s) hakkındaki görüşü

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)