• Nombre de visites :
  • 2854
  • 2/3/2014
  • Date :

ZUHURUN NİTELİĞİ

zuhurun niteliği

Ehl-i Beyt imamlarından nakledilen hadislerden anlaşılmaktadır ki dünyanın şartları elverişli hale gelince ve insanların tümü Hak hükümetini kabule hazır duruma gelince Allah Teala Hz. Mehdi'ye kıyam emrini verecektir.

O zaman hazret umulmadık bir anda Mekke'de zuhur edecek ve Hakk'ın münadisi onun zuhurunu tüm insanlara duyuracaktır. Davetinin ilk aşamasında çeşitli rivayetlerde (113) kişi olduğu ifade edilen bir grup seçkin insan onun velayetini kabul edip ona koşacaklardır.

Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

"Mehdi (a.s) kıyam edince şii gençler önceden bir sözleşme olmaksızın Mekke'de bir araya geleceklerdir."[1]

İmam (a.s) zuhurundan sonra umumi ve genel daveti başlatacaktır. Herşeyden ümidini kesmiş insanlar onun etrafına toplanacak ve ona biat edeceklerdir. Kısa bir süre içinde cesur,

fedakar ve ıslah yanlısı birçok insan onun safında yer alacaktır. İmam Muhammed Bakır (a.s) ve İmam Cafer Sadık (a.s) Hz. Mehdi'nin (a.s) yardımcıları hakkında şöyle buyurmuştur: "Onlar dünyanın doğusunu ve batısını ele geçireceklerdir.

Onlardan her birisinin kırk insan kadar gücü vardır. Kalpleri demir gibidir. Öyle ki, hedefleri yolunda demir dağlara bile rastlasalar o dağları yerinden söküp atarlar! Allah'ın rızasını temin etmedikçe de savaştan geri durmazlar."[2]

O zaman zalim ve vicdansız idareciler tehlike hissedecek, savunmaya geçecek ve dostlarını muhalefete çağıracaklardır. Ama zulüm ve tecavüzden usanan ıslahatçı askerler son kararı alarak elbirliği halinde üstlerine karşı saldırıya geçecek ve İmam Allah'ın yardımıyla zalimlerin kökünü kazıyıp onları öldürecektir.Bu sırada herkesi korku, dehşet kaplayacak ve bu Hak devletine teslim olacaktır.

Kafirlerin çoğu hak ve doğruluk belirtilerini görünce İslam'ı kabul edecek. Küfür ve zulümlerinde ısrar edenler ise Hz. Mehdi'nin (a.s) ordusu tarafından öldürülecek,

yegane güçlü İslam devleti tüm dünyaya hakim olacak ve insanlar tüm varlığı ile bu devleti korumaya çalışacak.[3] İslam dini her yere yayılarak dünyanın dini haline gelecektir."[4]


[1]- Bihar, c.52, s.370.

[2]- Bihar, c.52, s.327.

[3]- Bihar, c.52, s.279-380.

[4]- Bihar, c.51, s.55 ve Isbat-ul Hudat, c.7, s.50.

Hz. Mehdi (a.s) Gaybeti

Gaybet-i Suğra ve Kübra

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)