• Nombre de visites :
  • 4189
  • 25/1/2014
  • Date :

Kur'ân'ın Edebiyat ve ahenk açısından mucizeliği

kurânın edebiyat ve ahenk açısından mucizeliği

Kur'an-ı Kerim, edebiyat yönünden en üstün Arap edebiyatçılarını dahi aciz bırakmıştır. Hatta Peygamber (s.a.a)'in en azılı düşmanları dahi (Velid gibi) onun güzel üslubunun, mecaz sanatının ve benzersiz ahenginin insan ötesi olduğunu itiraf etmişlerdir.

Amerikalı Profesör Dorman[1] şöyle demektedir: Kur'an-ı Kerim, kelime kelime Hz. Muhammed (s.a.a)'e vahyolunmuştur ve onun her bir kelimesi kamildir. Kur'an-ı Kerim, ebedi bir mucizedir ve Hz. Muhammed (s.a.a)'in iddia ettiği şeylerin doğruluğunun bir delilidir. Onun mucizelik yönlerinden bir kısmı onun yazılımının üslup ve tarzı ile alakalıdır. Bu üslup ve tarz, o kadar yüce ve azimdir ki ne insanlar ve ne de cinler onun gibi küçük bir sureyi dahi getirmekten acizdirler.[2]

Profesör Guillauome şöyle demektedir: Kur'an-ı Kerim, kendine özgü güzel ahengi ile kulağı okşayan ve kalbi rahatlatan bir musikiye sahiptir. Arapça bilen Hıristiyanların bir çoğu, Kur'an-ı Kerim'in tarzını övmektedirler. Arap dili edebiyatına aşina olan bazı doğubilimcileri, Kur'an-ı Kerim'in fesahat, zarafet ve letafete sahip yöntemini övmektedirler. Kur'an-ı Kerim, tilavet edildiği zaman onun kendine özgü çekiciliği, dinleyenleri iradeleri dışında kendisine doğru çekmektedir. Bu tatlı ve kalpleri okşayan ahenk, itiraz edenlerin sesini keserek Peygamber (s.a.a)'in getirmiş olduğu şeriata ruh vermiş ve onu taklit edilemez bir hale getirmiştir. Geniş Arap edebiyatı ve nesri içinde Kur'an-ı Kerim gibi fesahat (dilin doğru ve açık bir şekilde kullanılması-akıcılık) ve belagat açısından daha yüksek ve kaliteli bir başka kitabı tanımamaktayız ve Kur'an-ı Kerim ile kıyaslanabilecek hiçbir eser yoktur. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin derinliği öyle bir şekilde tesir etmektedir ki Arap olsun veya olmasın bütün insanlar iradelerini kaybetmektedir.[3]

Alman Neeldke, Kur'an Tarihi kitabında şöyle yazmaktadır: Kur'an-ı Kerim'in sözcükleri, birbirlerine öyle güzel bir şekilde bağlanmıştır ki onu bu uyum ve açıklıkla dinlemek sanki meleklerin namelerini dinlemek gibidir. Müminleri heyecanlandırmakta ve onların kalplerini vecde getirmektedir.[4]

Fransız Düşünür Bartolomi Saint Hilaire, Muhammed ve Kur'an kitabında şöyle yazmaktadır: Kur'an-ı Kerim, zahiri güzelliği ile manevi azametinin eşit olduğu benzersiz bir kitaptır. Onun yeni tarzındaki sözcüklerin muhkemliliği ve düşüncelerin yeniliği ve canlılığı öyle bir şekilde parlamaktadır ki akıllar onun manasının etkisinde kalmadan önce kalpler ona teslim olmaktadır. Peygamberler arasında hiçbir peygamberin, İslam Peygamberi (s.a.a) gibi bu şekilde sözü etkili olmamıştır.

Kur'an-ı Kerim, kendine özgü tarzı ile hem dini bir marş ve hem ilahi bir yakarıştır; hem siyasi ve hukuki kanundur ve hem de ümit veren ve kokutandır; hem öğüt veren ve hem yol gösteren ve doğru yola hidayet eden ve hem de kıssa, hikaye ve hikmetleri açıklayandır. Yani açıkçası Kur'an-ı Kerim, Arap dilindeki en güzel eserdir ve dünya dinleri içindeki kitaplar Arassında bir benzeri yoktur. Arapçaya hakim olan Hıristiyanların itiraflarına göre bu şerif kitap, dinleyenlerin kalplerinde inanılmaz bir etki bırakmaktadır.[5]

Abna


[1] Marry Gaylord Dorman.

[2] Nasrullah, Nikbin, Batılı düşünürler açısından İslam, s. 48.

[3]  The Quran Interpreted, A. J. Arberry, New York. 1974, v.2.p.10.

Abdulkerim, Bi Azar Şirazi, Fatiha ve Tevhit Surelerinin Ahenksel Tefsiri ve Tasviri.

[4] Geschicte Des Quran, Neeldke. p. 56.

[5] Mohamet et Le Quran, Hilaire B. Saint, Paris, 1865 p. 127.

Kuran-i Kerimin mucizelik yönleri -1

Kuran Mucizelerinin Şekilleri -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)