• Nombre de visites :
  • 2773
  • 1/8/2012
  • Date :

Değişik Dinlerde Tesettür -3

değişik dinlerde tesettür

Namahrem karşısında tam örtünme

“Tevrat’ın Yaratılış seferinde şöyle okumaktayız: “Rebeka İshak'ı görünce deveden indi, İbrahim'in hizmetkârına, "Tarladan bizi karşılamaya gelen şu adam kim?" diye sordu. Hizmetkâr, "Efendimdir" diye karşılık verdi. Rebeka peçesini alıp yüzünü örttü.”‌[8]

Kadın ve erkeğin birbirine benzememesi gerektiği

Tevrat’ta şöyle yer almıştır:

“Kadınlar erkek giysisi, erkekler de kadın giysisi giymesin. Tanrınız Rab bu gibi şeyleri yapanlardan tiksinir.”‌[9]

Yahudi kızların yabancılara süslenmesi sebebiyle azabın inişi

Tevrat’ta şöyle okumaktayız: “Rab şöyle diyor: "Siyon kızları kibirlidir, burunları bir karış havada, göz kırparak geziyor, ayaklarındaki halhalları şıngırdatarak kırıtıyorlar. Bu yüzden onların başlarında yaralar çıkaracağım, mahrem yerlerini açacağım. O gün Rab güzel halhalları, alın çatkılarını, hilalleri, küpeleri, bilezikleri, peçeleri, başlıkları, ayak zincirlerini, kuşakları, koku şişelerini, muskaları, yüzükleri, burun halkalarını, bayramlık giysileri, pelerinleri, şalları, keseleri, el aynalarını, keten giysileri, baş sargılarını, tülbentleri ortadan kaldıracak. O zaman güzel kokunun yerini pis koku, kuşağın yerini ip, lüleli saçın yerini kel kafa, süslü giysinin yerini çul, güzelliğin yerini dağlama izi alacak. Erkekleri kılıçtan geçirilecek, yiğitleri savaşta yok olacak. Siyon'un kapıları ah çekip yas tutacak; kent, yerde oturan, terk edilmiş bir kadın gibi olacak.”‌[10]

Örneğin Rut kitabında da şöyle okumaktayız: “Bunun üzerine Boaz Rut'a, "Dinle, kızım" dedi, "başak devşirmek için başka tarlaya gitme; buradan ayrılma. Burada, benim hizmetçi kızlarla birlikte kal. Gözün, orakçıların biçtiği tarlada olsun; kızların ardından git. Sana ilişmesinler diye adamlarıma buyruk verdim. Susayınca var git, kuyudan çektikleri suyla doldurdukları testilerden iç." Rut eğilip yüzüstü yere kapandı. Boaz'a, "Bir yabancı olduğum halde bana neden yakınlık gösteriyor, bu iyiliği yapıyorsun?" dedi.”‌[11]

Hakeza: “Tanrı şöyle buyurdu: "Gökkubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin." Ve öyle oldu.”‌[12]

Başının namahrem kimseler karşısında örtmek

Will Durant şöyle diyor: “Eğer bir kadın Yahudi kanunu çiğneyecek olursa, örneğin başı açık bir şekilde insanların arasına girecek, sokaklarda oturup bir şey örecek veya erkeklerle has bir halde bulunacak olurlarsa veya evinde konuştuğunda komşuların duyacağı şekilde yüksek sesle konuşacak olursa, bu durumda erkek mehir vermeden onu boşama hakkına sahipti.”‌[13]

Hakeza: “Allık ve sürme gibi şeyler kullanmayı çirkin görüyorlardı, erkeğin karısı için cömertçe elbiseler almasını uygun görüyorlardı. Ama kadın, bu elbiseleri sadece eşi için giymeliydi; başka erkekler için değil.”‌[14]

Hikmet’ül Hicab ve Edillet-u Vücub’in Nikab adlı kitapta ise Yahudi kadınların tesettürünün kökeninin Musa şeriatında örtünün farz olmasına dayandığını tekit etmek için Musa ve Şuayb’ın kızlarının kıssasına işaret edilmiştir. Bu kıssaya göre Hz. Musa (a.s) onlara arkasından gelmelerini ve kendisini bu şekilde arkadan gelerek babasının evine doğru yönlendirmelerini istemiştir. [15]


[8] Yaratılış seferi, 24. bab, 64 ve 65. maddeler İran Yahudilerinin dini önderi olan Haham Uril Davudi’nin dediğine göre Yahudi şeriatında hicabın farz oluşu ve kökeni bu maddeye dayanmaktadır.

[9] Tevrat, Tesniye (Yasa) seferi, 22. bab, 5. madde

[10] Tevrat, Yeşaya peygamber kitabı, 3. bab, 16- 26. maddeler

[11] Tevrat, Rut kitabı, 2. bab, 8- 10. maddeler

[12] Tevrat, yaratılış seferi, 38. bab, 14- 15. maddeler

[13] Tarih-ı Temettün, Will Durant, c. 12, s. 30

[14] A. g. e, s. 31

[15] Bkz. Hikmet’ül Hicab ve Edillet-ü Vücub’in Nikab, s. 252

Değişik Dinlerde Tesettür -1

Değişik Dinlerde Tesettür -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)