• Nombre de visites :
  • 3510
  • 8/1/2012
  • Date :

İslam’da Sağlık

islamda sağlık

* Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Allah şu üç şeyi sever: Az konuşmayı, az uyumayı ve az yemeyi… Şu üç şeyden de Allah buğz eder: Çok konuşmaktan, çok uyumaktan ve çok yemekten…

(elİsna Aşeriye, s.92)

* Emirü'lMüminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

ـ مِنْ صِحَّةِ الأجْسام تَوَلُّدُ الأسْقامِ/

  Hastalıkların doğması, cisimlerin/ bedenlerin sıhhatindendir (yani sağlıklı olduğuna güvenerek kendisine dikkat etmez).

(Gureru’l-Hikem ve Dureru’l-Kelim- 9269)

* Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Gücünüz yettiğince temiz olun, şüphesiz ki Allahu Teala İslâm'ı temizlik üzere bina etmiştir. Temiz olmayanlar cennete de giremez.

(Kenzü'lUmmal, 20062)

Hz. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) buyuruyor ki:

"Kim yemekten önce abdest alırsa, rızkı bol, bedeni | de salim olur." Müstedrek'ül-Vesail, c.2, s.90.

*  Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Eğer ümmetim için zorluk çıkarmaktan çekinmeseydim, her namazla birlikte dişlerini fırçalamayı farz kılardım.

(Biharu'lEnvar, c.76, s.126)

* Emirü'lMüminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

Çok yemek bir çok hastalıklara neden olur.

(Gureru'lHikem, s.359)

* Emirü'lMüminin İmam Ali (a.s), İmam Hasan'a (a.s) şöyle buyurmuştur:

"Seni doktora muhtaç etmeyecek dört hasleti sana öğreteyim mi?" İmam Hasan (a.s), "Evet, öğret." deyince de Hz. Ali (a.s) şöyle buyurdu:

1 Acıkmadıkça yemeğin başına oturma.

2 Henüz yemek için iştahın olduğu hâlde sofradan kalk.

3 Ağzındaki lokmayı iyi çiğne.

4 Yatarken tuvalet ihtiyacını gider.

Bunları yapacak olursan şüphesiz ki doktora muhtaç olmaktan kurtulursun.

(Vesailü'şŞia, c.24, s.245)

*  Hasan İbn Cehm şöyle diyor: İmam Musa Kâzım (a.s) şöyle buyurmuştur:

Sünnetlerden beş şey insanların başında, beş şey de bedenlerindedir:

Başında olan beş şey: Dişlerini fırçalamak, bıyıklarını kısaltmak, saçlarını ayırmak, mazmaza ve istinşak etmek (ağzına ve burnuna su çekmek)…

Bedenlerde olan sünnetler ise; sünnet olmak, avret mahallindeki kılları traş etmek, koltuk altındaki kılları traş etmek, tırnaklarını kesmek ve istinca etmek (yani küçük veya büyük abdest aldığında temizlenmek.)

(elHisal, s.125)

* Emirü'lMüminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

ـ كَمْ دَنِفٍ نَجا وَصَحيحٍ هَوى 

Nice hastalar vardır ki kurtulmuştur ve nice sağlıklı insanlar vardır ki telef olmuştur.

(Gureru’l-Hikem ve Dureru’l-Kelim- 7233)

Hz. Ali (a.s) da şöyle buyurmuştur:

"Kabın kırık veya çatlak yerinden ve kulpu bulunduğu tarafından su içmeyin. Çünkü oralarda şeytan (mikrop) oturur." Vesail'üş-Şia, c.3, s.310.

Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

"Cebrail dişleri fırçalama hakkında bana o kadar tavsiyede bulundu ki, bunun farz edileceğini zannettim."

Vesail'üş-Şia, c.l, s.66.


İslâm’da Sağlık ve Temizliğin Değeri -1

İslâm’da Sağlık ve Temizliğin Değeri -2

İslâm’da Sağlık ve Temizliğin Değeri -3

İslâm’da Sağlık ve Temizliğin Değeri -4

Sosyal Çevre ve Sağlığımız

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)