• Nombre de visites :
  • 1172
  • 6/1/2012
  • Date :

İslâm’da Sağlık ve Temizliğin Değeri -3

islâm’da sağlık ve temizliğin değeri

Peygamber’in zahir ve batın temizliğine riayet ölçüsü, o kadar yüce idi ki ilim ve basireti Hz. Hakk’ın ilim, hikmet ve ilminin göstergesi ve günahlardan arınmış birisi olan Müminlerin Emiri (a.s), Hz. Peygamber’i en temiz bir insan olarak tanıtmış ve bütün dünya insanlarından o mukaddes vücudu her türlü ruh ve beden temizliği hususunda örnek almalarını istemiştir.

“En pak olan Peygamberi’ne (s.a.a) uy; şüphesiz onda kendisine uyan kimse için bir örnek vardır.”‌ [4]

Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz Allah temizdir, temizi sever; Allah Nazif’tir ve nezafeti sever.”‌[5]

Temizlik ve paklığın makamı, değeri ve yüceliği nereye kadardır ki onlar hakkında konuşmak, Hakk’ın zatının haremiyle ilişkilidir.

Müminlerin Emiri şöyle buyurmuştur: “Kendinizi başkalarına eziyet eden kötü kokulardan temizleyin, kendi vücudunuz hakkında sorumlu davranın. Allah Teâlâ insanların kendisiyle oturmaktan nefret ettiği kuluna buğz eder.”‌

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Bu bedenlerinizi temizleyiniz ki Allah da sizi temizlesin. Şüphesiz kul temizlik ve paklık içinde sabahlarsa, bir melek ona eşlik eder ve geceden geçen her saatte melek şöyle der: “Allah’ım! Kuluna mağfiret et ki o geceyi temizlikle geçirdi.”‌[6]

Hak Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kirli insan ne de kötü kuldur.”‌[7]

Hakeza şöyle buyurmuştur:

“Pis insanlar helak olmuşlardır.”‌[8]

Cabir b. Abdullah’tan şöyle rivayet edilmiştir: “Resulullah (s.a.a) dağınık saçları kötü bir şekilde yüzüne dökülen birini gördüğünde şöyle buyurdu: “O kimse saçlarını düzene koyacak ve süslenecek bir şey bulamadı mı? ”‌ Başka birinin ise kirli ve pis elbiseler giydiğini görünce şöyle buyurdu: “Elbisesinin pisliklerini yıkayacak bir su bulamadı mı? ”‌

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Evleri süpürmek fakirliği giderir.”‌[9] Altıncı İmam (a.s) ise şöyle buyurmuştur: “Kapları yıkamak ve evin önünü süpürmek rızkı getirir.”‌[10] Müminlerin Emiri (a.s) ise şöyle buyurmuştur: “Evin toz toprağını kapının arkasında toplamayınız; şüphesiz orası şeytanın sığınağıdır.”‌[11]


[4]- Nehc’ül-Belâğa, 160. hutbe

[5]- Mizan’ul-Hikmet, c. 10, s. 92

[6]- a. g. e.

[7]- a. g. e.

[8]- a. g. e.

[9]- Mizan’ul-Hikmet, c. 10, s. 93

[10]- a. g. e.

[11]- a. g. e.

İslâm’da Sağlık ve Temizliğin Değeri -2

İslâm’da Sağlık ve Temizliğin Değeri -1

Diş Sağlığı

Sağlık Bir Yaşam İçin

Yürümek sağlıktır!

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)