• Nombre de visites :
  • 1609
  • 5/1/2012
  • Date :

İslâm’da Sağlık ve Temizliğin Değeri -2

islâm’da sağlık ve temizliğin değeri

Aziz İslâm dini on beşe yakın etkeni ve temizleme vesilesi olarak tanıtmıştır ki böyle bir akış ve metot, dünyada mevcut mektepler arasında asla görülmemektedir.

İslâm kirlenmek, kirletmek ve birçok hususlarda kirliliğe ortam sağlamayı haram olarak ilan etmiştir ve bunu işleyeni de suçlu kabul etmekte, kıyamet günü cezaya uğramaya müstahak olduğunu söylemektedir.

Akarsu, kuyu suyu, çeşme suyu, yağmur suyu, uzunluğu, genişliği ve derinliği üç buçuk karış olan durgun su, necis bir şeyin üzerine dökülen ve necis şeyi temizleyecek ölçüde olan az su, toprak, yer, güneşin ışığı, ateş, necis olan bir şeyin başka bir şeye dönüşümü, kendi yerinde ve tayin edilen yerlerde temizleyici maddelerden sayılmıştır. Allah Resulü (s.a.a) çok önemli birkaç rivayette temizliğin ve taharetin önemine işaret buyurmuştur.

Görüş sahiplerine göre de bu İslâmi meselelerin ilginçliğindendir:

“Temizlik imanın yarısıdır.”‌[2]

Ne kadar ilginçtir ki imanın yarısı ahlâki ve ameli meselelerin tümü diğer yarısı ise temizlik ve taharete teveccüh etmektir:

“Kulun hesaba çekildiği ilk şey temizliğidir.”‌[3]

Allah Resulü, ağız ve dişlerin, saçların, yüzün, elbisenin, giysilerin, evin, ev eşyalarının, sokak ve caddelerin, şehir ve memleketlerin, hatta mezarlıklardaki ölülerin sağlık ve temizliği hususunda çok hassas davranmıştır; sağlık ve temizliğe riayet hususunda bütün dünya insanlarından daha üstün bir konumda idiler.

Peygamber (s.a.a), ölülerin, sedir ağacı suyu, kâfur suyu ve halis suyla yıkanmasını, secde yerlerine kâfur konulmasını, kabrin derin kazılmasını, taşların diziminde ve toprağın dökülmesinde belli bir düzene riayet edilmesini, böylece ölünün bedeninin mezarda çürümesi, toprak ve kâfurla bileşimi hususunda şehir, memleket ve canlıların sağlık ilkelerine riayet edilmesini emretmiştir.

Bütün bunlar ilginç emirlerdendir ve o yüce ve üstün insanın ilim ve bakışının ilginçliklerindendir.


[2]- Mizan’ul-Hikmet, c. 5, s. 558

[3]- a. g. e.

İslâm’da Sağlık ve Temizliğin Değeri -1

Ağız ve Diş Sağlığı

Sağlık Ve Temizlik

Yiyecekler Hususunda Sağlık Sistemi

Yaz Yemekleri ile Sağlıklı Beslenme

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)