• Nombre de visites :
  • 1505
  • 4/1/2012
  • Date :

İslâm’da Sağlık ve Temizliğin Değeri -1

islâm’da sağlık ve temizliğin değeri

Evlilik hazırlıkları sona erdiğinde ve genç kadın ile erkek tam bir aşk ve ilgiyle hayatlarına başladıklarında hayatta temel konumu bulunan işlere dikkat etmeli ve bu işler hususunda lakayt kalmaktan, gevşemekten, tembellik ve gaflet içine girmekten gerçekten sakınılmalıdır.

Bu işlerden biri de şüphesiz hayatın bütün boyutlarında sağlık ve temizliğe önem vermektir.

Beden, saçlar, ağız, diş, elbise, halı, ev eşyaları, özellikle de mutfak eşyaları ve özetle günlük hayatla bağlantısı olan her şey sağlık açısından dikkatle kontrol edilmelidir.

Genç çiftlerden bazıları hayatlarının başlangıcında, temizlik ve sağlığa teveccüh etmekten gaflet etmektedirler. Sadece yemek ve zahiri lezzetlerden nasiplenmekle iktifa etmektedirler. Hayatlarında düzen ve temizlikten bir eser yoktur. Bu bilgisizliği selim fıtrat sahibi, faal akıl sahibi ve ilâhi din asla kabul etmemektedir.

 Hatta ondan şiddetle nefret etmektedir.

Ayrıca bu lakaytlık ve dikkatsizliğin, bir zaman geçtikten sonra hayat atmosferine hâkim olması, evi ve ev halkını sağlık ve esenlik açısından tüm batıni ve zahiri işlere oranla tehdit etmesi, özellikle de çocukların durumu üzerinde olumsuz etkiler yaratması mümkündür.

 Böylece onları lakayt, aptal, hastalıklı, zelil, zayıf, toplumun yükü haline getirebilir, varlıkları her türlü fesat ve günahın kaynağı haline gelebilir.

Merhamet sahibi Allah Kur’ân-ı Kerim’de zahir ve batın taharetine riayet eden, ruh ve beden sağlığına dikkat gösteren, can ve cisimlerini bütün pisliklerden temiz tutan kimselere karşı aşk ve muhabbet ilanında bulunmakta ve şöyle buyurmaktadır.

“Allah şüphesiz daima tövbe edenleri sever, temizlenenleri de sever.”‌[1]

İslâm mektebi, başka bir tabirle nübüvvet ve imamet medresesi ve başka bir tabirle Kur’ân-ı Kerim’de Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyti’nin, yani masum imamların sözlerinde tecelli eden vahiy dininde, hayatın bütün alanlarında temizliğe ve sağlığa riayet etmek diğer bütün mektepler arasında eşsiz bir konumdadır. Beş bin kanunu geçen bu semavi medresenin sağlık kanunları beş binden fazladır.

Bunlardan bir bölümü Vesail’uş Şia kitabının birinci ve ikinci ciltlerinde yer almıştır. Bu kanunlar bütün sağlık kanunlarının üstündedir. Zarafet, letafet ve temizliğe teşvik hususunda, fevkalade ilginç bir konumdadır.


[1]- Bakara, 222

İslam da sağlıklı beslenme -2

İslam da sağlıklı beslenme -1

BEDENSEL SAĞLIK

Sağlıklı Gıdalar İçin 2

Sağlıklı Gıdalar İçin 1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)