• Nombre de visites :
  • 2136
  • 19/11/2011
  • Date :

İslam Dünyasında Kadın -1

islam dünyasında kadın

İslam dünyası, farklı farklı coğrafi bölgelere ve iklimlere dağılmış durumda olup, bir çok kavim ve ırkları kendi içinde barındırır. Orta doğuyu, Afrika kıtasını, uzak doğuyu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İslam ile tanışmış olan güney doğu Avrupa'nın birkaç bölgelerini ve bunlardan başka Amerika'da ve kuzey Avrupa'nın içinde bulunan Müslümanlar, İslam dünyasını teşkil etmektedir.

Oldukça geniş bir alana yayılmış olan İslam Dünyası, zengin ülkelere sahipse de bir çok ülkeler de fakirlik ve geri kalmışlığın acısını çekmektedir. Bu geri kalmışlık sadece teknoloji ve iktisattan dolayı değildir; bazen de bu ülkelerde birbirlerine hakim olmaya çalışan kavimler arasındaki sürtüşmelerin oluşturduğu iç etken ve İstikbar dünyasının uyguladığı çeşitli müdahale planları neticesinde oluşan dış etken vasıtasıyla bu ülkelerde çok acı bir tabloya karşı karşıyayız.

Bu durumun oluşturduğu karışıklık, fakirlik ve diğer kültürel ve toplumsal aksaklıkların olumsuz sonucundan en çok kadınları ve çocukları etkilemektedir.

Sözüm ona yüksek kültürün (!) yer aldığı, Avrupa'nın ortasındaki Bosna Hersek’daki faciaya bir göz atalım. Teknoloji ve İnsan Haklarının meşalesini ellerinde bulundurduklarını savunan  Avrupalılar, Sırpların, Müslüman soy kırımına göz yummaktadırlar.

Bu ateş, son aylarda Yugoslavya'nın güneyinde yer alan Kosova'ya da sıçramıştır. Ve yine bu ateşin alevlerinde ezilen kadınlar ve çocuklardır. Elbette Bosna Hersek'te yapılan iğrenç işkenceler ve Müslümanlara, özellikle kadınlara uygulanan insanlık dışı muamelelerden burada bahsetmek istemiyoruz. Bu çirkin ve hayvani davranışlardan bir çoğumuz haberdarız.

Orta doğu da bundan pek farklı değildir. Irak'ta ki Baas rejimi, kendi memleketini, İran'la sekiz yıllık bir savaşa sokması yetmiyormuş gibi, ateşkes antlaşmasından sonra yerinde duramayarak başka bir İslam ülkesi olan Kuveyt'e saldırdı. Halkını, zaten İran'la olan savaştan bu yana sıkıntıya sokan Irak, ardından ambargolara sebep olan Kuveyt savaşına girmekten çekinmedi. Yine faturayı bu memleketin mazlum kadın ve çocuklarına mal ettiler. Temel gıda maddeleri bile zor bulunan bu ülkede ciddi sağlık problemleri de yaşanmaktadır.

Bu arada Amerika Rejimi kendi çıkarları çerçevesinde ve bölgede gayri meşru varlığını korumak ve bağımlı rejimlere olan baskısını artırıp onları daha fazla zillete sürüklemek özellikle Gasıp  İsrail Rejim’nin korunması için müslümanlara baskı yapmak için Irak’a karşı düzenlediği operasyonlarda en çok zarar ve zülüme uğrayan   zayıf düşürülmüş Irak halkı ve özellikle kadınlar ve çocuklardır.

Öte bilindiği üzere Rusya, Amerika'dan sonra gelen en büyük emperyalistlerden biriydi. Bu sıfatına güvenerek Afganistan'a saldırdı ve Afganlı Müslümanların elinden yenilginin acı tadını tattı. Her filimdeki mutlu sona benzeyen bir manzara gibiydi bu savaşın zaferi. Ancak asıl trajedi bundan sonra başladı.

Bu sefer, Kavimcilik, siyasi ve akidevi farklılıklar Afganistan'a musallat oldu. İç savaş başlayarak, Müslüman Müslüman'ı öldürdü. Bu iç savaşın ardından Taliban adıyla meşhur olan bir grup, güçleri eline geçirerek, İslam adına bir katliam hareketi başlattı. Kendisinden olmayan her kişi, fırka, mezhep ve gruplara karşı vicdansız bir savaş başlattı. Bunlar, her yedi yaşından büyük olan erkek çocuklarının canlarını helal bilerek, binlerce insanı öldürdü. Bu katliamın sonunda binlerce ölü, dul kadın ve öksüz çocuklar geride kaldı. Dul kadınlar demişken! Bu vahşi insanlar  Müslüman kadınları esir alarak cariye olarak birbirlerine hediye ediyor ve halka açık olan bir pazarda sergiliyorlar.


Hadislerden Kadınlara Mesajlar-1

Kadın ve iş hayatı -1

İSLAMDA KADININ YERİ-1

İslâmda Kadının Yaratılış Gayesi

İSLAMİ TESETTÜR NASIL OLMALIDIR-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)