• Nombre de visites :
  • 1256
  • 9/11/2011
  • Date :

Evliliğin Hedefi -2

evliliğin hedefi

Sıcak aile yuvasında huzura ve sükûna kavuşmak için evlenir. Huzurlu bir kalple işiyle meşgul olur. Sırat-ı mustakim çizgisindeki Allah’a doğru seyr u sülukta imanlı eşiyle  birlikte hareket eder. Zira nefsin temizlenip güzelleştirilmesi ve şer’i görevlerin yerine getirilmesi, yardımcıya ihtiyaç duyan zor işlerdir. Bu konuda insana yardımcı olacak en iyi kişi, uyumlu ve dindar eştir. Onu güzel ve hayırlı farz ve müstehap işlere teşvik edip sapkınlıktan ve günahtan koruyacak bir eş. Eşin özel bir önemi bulunmaktadır. Eğer iyi ve takvalı olursa, eşini iyiliğe ve saadete yöneltir. Eğer kötü olursa onu sapkınlığa ve cehenneme sürükler.  Bundan şüpheniz varsa aşağıdaki örnekleri inceleyin.

Kanaatkâr olmayan, yükseklerden uçan, cahil, bencil, gösteriş meraklısı, müsrif ve inatçı bir eş; eşini zulme, inatçılığa, insafsızlığa, pahalı satmaya, sahtekarlığa, gaspa, hırsızlığa, rüşvete, gayri meşru pazarlıklara zorlar. Böylesi bir eşle takvaya riayet etmek çok zor olacaktır. Fakay eğer insan, imanlı, akıllı, kanaatkâr, hayırlı ve takvalı bir eşe sahip olursa; görevini rahatlıkla yerine getirip zulümden, insafsızlıktan, sahtekârlıktan, pahalı satıştan, gasptan ve rüşvetten uzak duracaktır. Gücü yettiğince hayır işlerine katılacak, mahrumlara ve mustaz’aflara yardım edecektir çünkü eşi de bundan başka bir şey istememektedir ve bu davranışlar onunla tamamen uyum içerisindedir.

Diğer bir örnek: Görevini yapmak, mücadele meydanında haktan yana, batıla karşı savaşmak isteyen mücahit bir insanı düşünün. Eğer imanlı ve bilinçli bir eşe sahip olursa, mücadele meydanına katılır ve gönül rahatlığıyla savaşır. Zira eşi ona şöyle demektedir: Görevini yap, senin yokluğunda evini, mallarınıi çocuklarını korurum ve senin sağlığın ve zaferin için dua ederim. Eğer sağ salim dönersen, gelişini kutlarım, eğer yaralı ve hasta dönersen, kucağımı açar sana bakatım. Eğer şehadet feyzine nail olursan, bu musibete sabreder, çocuklarına en iyi şekilde bakarım. Böylesi bir savaşçının nasıl bir rahat ve huzur içerisinde savaşabileceğini sizler tasavvur edebilirsiniz. Bunun tersine eğer cahil, dar görüşlü,imanı zayıf ve bencil bir eşe sahip olursa, ya görevini yapmaktan ve şehadet feyzine ulaşmaktan geri kalır ya da ümitsiz, korkulu ve ıstırap içinde meydana gider.

Evet iyi, dindar ve güzel ahlaklı bir eş, Allah’ın en büyük nimetlerinden biridir. Böylesi biri, nefsi temizleyip güzelleştirme, Allah’a doğru yücelme konusunda yardımcı olacaktır. Bu mesele, evliliğin en önemli hedeflerinden biri olmalıdır. Bu açıdan Emirü’l-Müminin Ali (as) zifaf gecesinin sabahında Zehra’nın hatırını soran Yüce Peygamber’e (saa) cevaben şöyle demektedir:

“Zehra, Allah’a itaat için en büyük yardımdır.”‌

Emirü’l-Müminin Ali (as) bu kısa cümleyle, bir kadının değerini en güzel şekilde açıklamakta ve evliliğin hedefini ortaya koymaktadır. Maldan, güzellikten, ev bark sahibi olmaktan bahsetmemiş, tersine şöyle buyurmuştur: “Zehra, Allah’a itaat için en büyük yardımdır.”‌


“Eş Seçimi”‌ kitabından alıntıdır.

Yazar: İbrahim Emini

Sayfa:63

Evliliğin Hedefi -1

İslam’da evlilik

evlilikte Sadakat

Evliliğin düşmanları

Eş Seçimi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)