• Nombre de visites :
  • 4281
  • 27/8/2011
  • Date :

İyi Kadının Özellikleri

iyi kadının özellikleri

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Kadının eşine (bir bardak) su içirmesi kendisi için gündüzleri oruç, geceleri ise ibadet edilen bir yıllık ibadetten daha hayırlıdır.

(Vesailü'ş-Şia, c.20, s.172)

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Müslüman erkeğin saadeti şu dört şeye sahip olmadadır:

1- Salih kadın

2- Geniş bir ev

3- (Kendisini hedefine rahat ve hızlı bir şekilde ulaştıran) iyi bir binek

4- (Ahlâk ve amelleri iyi olan) salih bir evlât

(Biharu'l-Envar, c.104, s.98)

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Kadının cihadı eşine iyi eşlik etmesidir. Kadının üzerinde en çok/büyük hakkı olan kimse de eşidir.

(Biharu'l-Envar, c.103, s.256)

Emirü'l-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle bu-yur¬muştur:

Kadının cihadı eşine iyi eşlik etmesidir.

(Nehcü'l-Belâğa, Hikmetli Sözler, 136)

 Hz. Fatıma (a.s) şöyle buyurmuştur:

Ruhum ruhuna feda olsun ve nefsim seni belalardan korumaya kalkan olsun ey Ebe'l-Hasan (Hz. Ali)! Eğer sen hayır ve iyilikte olursan, ben de seninle beraber olurum ve eğer sen zorluk ve belalarda olursan, yine de seninle beraber olurum.

(Kevkeb'ud-Durri, c.1, s.192)

”Kadınlar için daha hayırlı olan; erkekleri görmemeleri, erkeklerin de onları görmemeleridir.”‌ (Bihar, c.101,s.36. Keşf’ul- Ğumme, c.2,s.23. Nehc’ul- Hayat, s.160.)

 ”Kadının Rabbine en yakın olduğu an, evinin içinde olduğu andır.”‌(Bihar, c.43,s.92. Avalim, c.11,s.223. Mecma’uz- Zevaid, c.9,s.202. Nehc’ul- Hayat, s.164.)

İmam Muhammed Bâkır (a.s), Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur:

Bir Müslüman için dünya ve ahiret hayrını bir araya toplamak istediğimde kendisi için huşu dolu bir kalp, çok zikreden bir dil, belalara sabreden bir beden, baktığında kendisini sevindirecek ve kendisi olmadığında/gıyabında malını ve nefsini koruyacak mümin bir eş karar kılarım/nasip ederim.

(el-Kâfi, c.5, s.327)

İmam Cafer-ı Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

 ”Erkek, hanımına karşı üç şeye riayet etmelidir: Hanımının muhabbet ve ilgisini kazanmak için onunla uyum sağlamak; ona karşı güzel ahlaklı olmak; onun gözünde güzel görünmek ve refahını sağlamakla kalbini elde etmek.

Kadın da kocasına karşı şu üç şeye riayet etmesi gerekir: Kocasının tüm hallerde güvenini sağlayacak şekilde kendisini kötülüklerden korumak; muhtemel hatalarının affedilmesi için sürekli kocasının hakkını gözetmesi; tatlı dil ve çekici tavırlarıyla kocasına olan sevgisini bildirmesi.”‌ (Tuhaf’ul- Ukul, s. 665.)

”Kadılar dört kısımdır; üç kısmı cehennemde, bir kısmı da cennettedir:

a) Bilerek haksız yere hüküm veren kimse cehennemdedir.

b) Bilmeyerek haksız yere hüküm veren kimse cehennemdedir.

c) Bilmeyerek hakka hüküm veren kimse cehennemdedir

d) Bilerek hakka hüküm veren kimse ise cennettedir.”‌ (Tuhaf’ul- Ukul, s. 749.)


İyi Ve Kötü Kadınlar 1

Şu Kadınlarla Evlenmeyiniz!

Vahiy Mantığında Kadın

İslam Ahlakı Kadını Yüceltir

"Kadının adı yok", peki ya değeri?

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)