• Nombre de visites :
  • 1387
  • 21/8/2011
  • Date :

Temiz Rızık-2

temiz rızık

Herhangi bir işi yapmanın, herhangi bir yoldan gitmenin mubah olduğunu gösteren en güçlü delil, doğal varoluş açısından o işe ve yola ihtiyaç duymasıdır. Bu doğal ihtiyaç, muhtaç olan insan ile ihtiyaç duyulan şey arasındaki bağlantıyı kuranın Allah olduğunu gösterir. Yüce Allah, yaratılış ve tekvin gereğince o şeye yönelen güçleri ve araçları insana vererek bu bağlantıyı kurar

İnsan  rızkların temizliğini, varlığına konan güçler aracılığı ile hisseder. Bu rızklara hayatı boyunca ihtiyacı olduğu için, varlığını sürdürebilmek için onlar üzerinde tasarrufta bulunması gerektiği için onları hisseder ve onların farkına varır. Az önce söylediğimiz gibi herhangi bir işin mubah olduğunu gösteren en güçlü delil, o işe yönelik tabiî ihtiyaç ve tekvinî gereksinimdir.

Arkasından yine olumsuz cevaplı soru kalıbında şu gerçek dile getiriliyor: Allah'ın ortaya çıkardığı ziynetin ve temiz rızkların mubah oluşu, şüphe edilmemesi gereken bir yasadır. Aklın hükmü ve fıtratın kararı gereği olan bu yasa şeriatın onayından geçmiştir.

Bununla birlikte ziynetin ve temiz rızkların mubahlığı itidal sınırını, ifrat ile tefrit kutupları arasındaki orta çizgiyi aşmaz. Çünkü bu itidal, fıtratın gereğidir. Nitekim yüce Allah,  "fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez." ve de, "De ki: Rabbim bana ölçülü ve dengeli olmayı emretti." buyuruyor.

"Yiyin, için; fakat israf etmeyin." ifadesi, mubahlık ifade eden iki emir ile haram kılma anlamı taşıyan bir yasaktan oluşuyor. "Çünkü O israf edenleri sevmez." cümlesi ise, bu yasağın gerekçesini açıklıyor. Bütün bu emirler ve yasaklar, daha önce söylediğimiz gibi, cennet hikâyesinin uzantıları ve genel hitaplardır; herhangi bir şeriata veya herhangi bir insan kesimine mahsus değildir.

Orta çizgiyi aşıp ifrat ve tefrit kutuplarına kaymak, insan toplumunu gerileme ve mutluluk yolunun bozulması ile tehdit eder. Bu tehdit, tıpkı binayı ayakta tutan temel direklerden birinin yıkımına yönelik tehdide benzer. Yeryüzünde meydana gelen çok az fesat, insan soyunu kıran ve mamur beldeleri yıkan savaşlara yol açan çok az çatışma vardır ki, insanların azgınlığından, ziynet ve rızklarla ilgili savurganlıktan kaynaklanmamış olsun.

İnsan, itidal çizgisini aşınca, kendisi için belirlenen caddenin ortasından sağa veya sola sapınca, başını alıp gider, hiçbir sınır önünde durmaz, hiçbir engeli tanımaz olur. Böyle olduğu için üzerinden terbiye kamçısı hiç eksik olmamalı, aklının alacağı en açık dille sürekli uyarılmalıdır. Yemek, içmek, giyinmek, barınmak ve süslenmek gibi hayatın zarurî ihtiyaçları ile ilgili ilâhî emirler bu kabildendir.


Temiz Rızık-1

Helâl Rızk Elde Etmek İçin Çaba Göstermek

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)