• Nombre de visites :
  • 1146
  • 10/7/2011
  • Date :

Rivayetler Açısından Evliliğin Önemi ve Değeri-2

rivayetler açısından evliliğin önemi ve değeri-2

Yine Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Her kim evlenirse şüphesiz kendisine saadetin yarısı verilmiş olur.”[9]

Hakeza Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Her kim gençliliğin ilk yıllarında evlenirse şeytan şöyle feryat eder: “Eyvahlar olsun! Eyvahlar olsun! Bu genç dininin üçte ikisini benden korudu.” O hâlde kul dininin diğer üçte biri hakkında da Allah’tan sakınmalıdır.”[10]

Gerçekten de İslâm’da ne kadar yüce değerler vardır! İslâm kadın ve erkeğe ne kadar büyük menfaatler nasip kılmıştır. İslâm evliliğe ne kadar da büyük bir önem vermiştir. Keşke aileler bu ilâhi ve insani iş hususunda kolaylaştırıcı önlemlere başvursalardı sıkı tutmaktan ve gücü aşan şartları gerçekleştirmek için ortam sağlamaktan sakınsalardı. Kendi makamlarına uygun olarak bu merasimi yerine getirmeye teşebbüste bulunsalardı. Bu mesele hakkında hazır olan ve elden gelen şeyle yetinme yolunu kat etselerdi de kız ve erkek çocuklar kendi doğal isteklerine ulaşsalardı ve arzuları yerine getirilseydi. Hakk"ın nimetleri olan şehvet ve içgüdüleri inkâra dönüşmeseydi. Onların temiz iffetleri günah ve suçlarla kirlenmeseydi.

Arzu ve isteklerin hapsedilmesi, içgüdü ve şehvetlerde sapıklık, fesat ve kirliliğin yaygınlaşması, namahreme bakmak ve günah isteği, kendi kendini tatmin ve zina, başkasının namusuna tecavüz, eğitimde gevşeklik, ibadette tembellik, sinirsel ve ruhsal hastalıkların ortaya çıkması ve diğer belaların kökleri nereden kaynaklanmaktadır?

Birinci aşamada bu soruları önce sıkı davranan anne ve babalara, yanlış adet ve geleneklerin esiri olanlara, başkalarıyla adeta yarışanlara; ikinci aşamada, takvadan uzak olan kız ve erkeklere; üçüncü aşamada da, gençleri evlendirme hususunda yardım etmeye gücü olduğu hâlde Allah-u Teâlâ yolunda mal infakından sakınanlara sormak ve onlardan cevap almak gerekir. Onların bu dünyada verecekleri her mantıklı, akli ve kabul edilir cevapları şüphesiz kıyamet günü ilâhi adalet mahkemesinde de verecekleri cevap olacaktır.

“Takva örtüsü ise bunlardan daha hayırlıdır.” (A’râf/26)


[9]- Müstedrek’ul Vesail, Ebvab’ul Mukaddemat, 1. bab.

[10]- Bihar, c. 103, s. 221

Rivayetler Açısından Evliliğin Önemi ve Değeri-1

Evlilik İşinin Gerçekleşmesinde Zorluk Çıkarmayınız (1)

Evliliğin düşmanları

Niçin Evlilik?

Birbirinin Elbisesi Olmak

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)