• Nombre de visites :
  • 1351
  • 17/5/2011
  • Date :

Dikkat Dağınıklığı ve Nedenleri-3

dikkat dağınıklığı ve nedenleri

Dikkat eksikliği belirtileri:

1) Ayrıntılara dikkat etmekte zorluk ya da okul, iş ve diğer etkinliklerde dikkatsizce hatalar yapma

2) Dikkat gerektiren görevler ya da işlerde dikkati sürdürme güçlüğü

3) Birisiyle yüz yüze konuşurken dinlemede güçlük çekme

4) Okul ödevlerini ya da işyerinde verilen görevleri bitirmekte zorlanma, verilen yönergeleri izlemekte zorluk çekme( yönergeleri anlama güçlüğüne ya da inatlaşmaya bağlı değildir.)

5) Görevleri ve etkinlikleri düzenleme/ organize etme güçlüğü

6) Uzun zihinsel çaba gerektiren işlerden kaçınma, bu işlerden hoşlanmama ya da bu işlere karşı isteksizlik

7) Görev ve etkinlikler için gereken eşyaları kaybetme ( örneğin: oyuncak, okul ödevleri, kalem, kitap ya da araç gereç)

8) Dikkatin kolayca dağılması

9) Günlük etkinliklerde unutkanlık

Aşırı hareketlilik ( hiperaktivite) belirtileri:

1) El ve ayakların kıpır kıpır olması, oturduğu yerde duramama

2) Oturulması gereken durumlarda yerinden kalkma

3) Koşuşturup durma ya da huzursuzluk hissi

4) Boş zaman faaliyetlerini sessizce yapmakta güçlük

5) Sürekli hareket halinde olma ya da sanki motor takılıymış gibi hareket etme

6) Çok konuşma

Dürtüsellik:

1) Sorulan soru tamamlanmadan yanıt verme

2) Sıra beklemekte zorluk çekme

3) Başkalarının işine karışma ya da konuşmalarını bölme

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB) nedenleri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun ortaya çıkmasında etken olan nedenler araştırıldığında bir tek nedenden çok birden fazla etkenin rol aldığı belirtilmektedir.

DEHB üzerine yapılan ayrıntılı araştırmalarda beyinde dikkat ve dürtü kontrolünü sağlayan bölümlerdeki aktivite düzeyinde farklılıklar olduğu belirtilmektedir. Bunun yanı sıra DEHB’nin kalıtımsal bir özelliğe sahip olduğu da elde edilen önemli veriler arasındadır. Ancak beyindeki bu farklı çalışmaya tam olarak nelerin neden olduğu ile ilgili kesin sonuçlara henüz ulaşılamamıştır. Bununla birlikte bazı çevresel etkenlerin DEHB riskini arttırdığı da araştırma sonuçları arasındadır. Özellikle beynin gelişiminde çok önemli bir devre olan hamilelik döneminde annenin sigara- alkol kullanımı diğer pek hastalık riski ile birlikte DEHB riskini de arttırmaktadır. Bunun yanı sıra erken doğum, doğumda karşılaşılan komplikasyonlar, doğum sonrasında yaşanan ciddi sorunlar DEHB görülme olasılığı arttırabilmektedir. Çevresel etkenler birebir DEHB’ye neden olarak görülmemekte ancak var olan bozukluğun ortaya çıkma ve şiddetini arttırma olasılığını yükselttikleri bilinmektedir.

DEHB ile baş etmek için neler yapılır?

DEHB doğru tanımladığı ve uygun yaklaşımlarla müdahale edildiğinde olumlu gelişmelerin ortaya çıktığı bir bozukluktur. Bunun için öncellik çocuğun yaşadığı sorun alanlarının doğru şekilde tanımlanması önemlidir. Anne-babanın gözlemleri, öğretmenlerin ve rehberlik servisinin tespitleri çocuğun uygun şekilde yardım alabilmesi için gereklidir. Dikkat ve aşırı hareketlilik ile ilgili sıkıntılar yaşadığından şüphelenildiğinde konunun uzmanı olan bir çocuk psikiyatristine başvurmak ilk adımdır.


Dikkat Dağınıklığı ve Nedenleri-2

Dikkat Dağınıklığı ve Nedenleri-1

Stresi Azaltma Yolları-3

Stresi Azaltma Yolları-2

Stresi Azaltma Yolları-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)