• Nombre de visites :
  • 2550
  • 15/5/2011
  • Date :

İran Azınlıkların Konumu-2

iran azınlıkların konumu

İran İslam cumhuriyeti de azınlıklara karşı tutumunda İslam dininin öğretilerini örnek alıyor. Bu mesele anayasanın 14. maddesinde açıkça vurgulanıyor. Bu maddede Kur'an'ı Kerim’den bir ayetten örnek verilerek şöyle deniliyor:

İran İslam cumhuriyeti ve Müslümanlar gayri Müslimlere karşı iyi ahlak, eşitlik ve İslami adalete göre davranması ve onların insani haklarına riayet etmesi gerekir.İslam dininin azınlıklara karşı sevgi dolu yaklaşımı sadece İran İslam cumhuriyetinin anayasasına özgü değil, bu tavır İran toplumu ve özellikle Asuri azınlığına karşı tutumda da göze çarpmaktadır. Bu yüzden Süryani Hıristiyanlar derneği başkanı Habib Afram İran’da gerçekleşen Asuri konferansının ardından yayınladığı bildiride şu vurguyu yapıyor: İran’da Hıristiyanlar tüm haklardan yararlanmaktadır ve İran anayasası da onların haklarını kabul etmektedir. İran’da onlarca kilise vardır ve Asuriler ve Keldaniler diğer vatandaşlar gibi eşit haklara ve saygınlığa sahiptir.İran anayasasının 13. maddesine göre Asuriler ve diğer dini azınlıklar dini törenlerinde serbesttir. Anlar ayrıca kendilerine özgü okullarda Hıristiyanlık ve Asuri dilini eğitmekte serbesttir.

Bunun dışında Asuriler de dahil, İran’ın tüm dini azınlıkları ülkenin siyasi, sosyal ve iktisadi faaliyetlerinde aktif şekilde yer almaktadır. Örneğin azınlıklar İslami şura meclisinde kendi haklarını savunmak için milletvekilleri bulunmaktadır. Asuriler 30 binlik nüfusuna karşın İran meclisinde milletvekili bulunur, oysa her 250 bin İranlı Müslüman'ın sadece bir milletvekili vardır. Şu anda Asuri azınlığı Yunaten Bet Kolya temsil ediyor. Kolya azınlıkların seçimlere katılım ve İran meclisinde milletvekilinin bulunması konusunda şöyle diyor: azınlıkların mecliste temsilcilerinin bulunması ve oy hakkına sahip olmaları, İran’da özgürlüğün simgesidir.İran’da yaşayan azınlıklar ayrıca tüm iktisadi alanlarda da faaliyet yürütüyor.

İran’da azınlıkların özgürlüğü ve haklarının riayet edilmesi, bu ülkede yaşayan azınlıkların kendilerini bu büyük milletin bir parçası saymaya ve tüm acılarda ve sevinçlerde İranlı vatandaşların yanında yer almasına sebebiyet verdiği gözleniyor.

 Nitekim Asurilerin İran meclisindeki milletvekilleri Bet Kolya şöyle diyor: İranlı Asuriler İranlı olmakla övünüyor.Bu dayanışmanın bir başka örneğini, İran’ın diğer önemli gelişmelerindeki azınlıkların ortaklığında görmek mümkün. İran azınlıklar İslam inkılabı sürecinde geniş çapta katılımı oldu ve bir çokları bu inkılabın uğruna canların feda etti. İranlı azınlıklar Saddam rejiminin dayattığı savaş sırasında da Baas ordusuna karşı şanlı savaşa katıldı ve kendilerini her şeyden önce İranlı olarak gördüklerin ispatladı ve hatta ülkelerini savunmak uğruna canlarını feda etti.İran İslam cumhuriyetini azınlıklara karşı böylesine dostane yaklaşımına karşın bazı batılı devletler sahte bilgiler ve şaibeli amaçlar çerçevesinde İran’ı insan haklarını çiğnemekle suçlamaya çalışıyor. Amerika yönetimi arada bir bazı sahte bilgi ve raporlara dayanarak İran’da azınlıkların durumunu kötü göstermeye çalışıyor. Oysa gerçekler İran’da dini azınlıkların serbest olduğunu gösteriyor. İranlı Asurilerin lideri Remzi Yusuf Amerikalı yetkililerin İran’da yaşayan azınlıklarla ilgili raporunun yanlış ve yalan olduğunu belirterek şöyle diyor: İran’da azınlıklar ve özellikle Asuriler hiç bir zaman Müslümanların yanında bu gün olduğu gibi hür yaşamadı.Asuri milletvekili Yunaten Bet Kolya da bu konuda şu açıklamada bulunuyor: İran’ı tüm insanların ve kavimlerin ve mezhepleri ve azınlıkları bir arada yaşadığı güzel bir tablo gibi görüyorum.


İran Azınlıkların Konumu-1

İran Tarih ve Medeniyeti

Kısaca İran Tarihi-4

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)