• Nombre de visites :
  • 2467
  • 14/5/2011
  • Date :

İran Azınlıkların Konumu-1

iran azınlıkların konumu

Asuriler Ortadoğu bölgesinin en eski kavimlerinden biri olup genellikle bu yörenin kuzey kesimlerinde yaşarlar, Asuriler en çok İran, Türkiye, Irak ve Suriye’de yaşarlar.

Asuriler Ortadoğu bölgesinin es eski kavimlerinden biri olup genellikle bu yörenin kuzey kesimlerinde yaşarlar. Asuriler en çok İran, Türkiye, Irak ve Suriye’de yaşarlar. Gerçi bu gün Asuriler dünyanın 40 ülkesinde yaşıyor, lakin dünya Asurilerinin en büyük oturumu 23 temmuz tarihinde beş günlük bir süre için İran’da gerçekleşti. Uluslar arası düzeyde gerçekleşen bu oturumda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen Asuri temsilciler bir araya gelip aralarındaki dayanışma ve işbirliğini tartıştı ve kendileri için bir liderlik konseyinin kurulması yollarını aradı. Asurilerin uluslar arası zirvesini yanı sıra kültür geceleri ve spor yarışmaları gibi etkinlikler de düzenlendi.Asuriler üç bin yıl önce Mezopotamya yöresinde Asuri imparatorluğunu kurdular, ancak bu imparatorluk Madlar tarafından yıkıldı. Hıristiyanlığın zuhurundan sonra Asuriler bu semavi inancı benimsedi. Bu kavmin İran’daki varlığı 3 bin yıla dayanır. Bu kavim bir kaç dönemde bu topraklara göç eden bir kavimdir. Şimdi de İran’da yaşayan Asurilerin sayısı 30 bine yakındır ve genellikle İran’ın kuzey batısında yaşarlar.İran’da Asurilerin en büyük zirvesinin gerçekleşmesi İran İslam cumhuriyetinde azınlıkların hürriyeti ve haklarını yansıtır. Nitekim İran İslami şura meclisinde Asuri azınlıkları temsil eden Yunaten Bet Kolya, Asurilerin uluslar arası kongresinin Tahran’da gerçekleşmesi hakkında yaptığı açıklamada İran’ı, azınlıklara karşı davranışta örnek bir ülke olduğu için seçtiklerini belirtiyor. Öte yandan İran dış işleri bakanı Mutteki de oturuma katılanlarla yaptığı görüşmede İran’ın geçmiş çağlardan beri Asurilerin sesi olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurguladı.İran anayasanın 13. maddesinde şöyle denilmektedir: Zerdüşt, Yahudi ve Hıristiyan inancına inananlar, kanun çerçevesinde dini törenlerini yerine getirmekte serbest olan ve kendi inançlarına göre hareket etmekte serbest olan tek tanınmış azınlıklardır.Böylece İslam cumhuriyetini en muteber yasası tanınmış azınlıklara en önemli hakları tanımış ve onlara, Müslüman vatandaşların yanında barış içinde yaşamaları hakkında güvence vermiştir. Nitekim İranlı Asurilerin rahibi Remzi Yusuf, Newyork kentinde Amerika’da yaşayan Asurilere hitaben şöyle diyor: İran İslam cumhuriyeti anayasasında Hıristiyan, Yahudi ve Zerdüşt gibi dini azınlıkların tanınması ve İslami şura meclisinde temsilcilerinin bulunması, İran’da dinlerin serbestliğinin en somut örneğidir.İran’da azınlıkların haklarının riayet edilmesi, İslam öğretilerinden kaynaklanır. Bu büyük dinde başkalarının düşünce ve inançlarına saygı göstermek ve diğer dinlerin izleyenleri ile barış içinde yaşamaya vurgu yapılmıştır. Hatta Kur"an"ı Kerim’in Al-i İmran suresinin 64. ayetinde ehli kitap olanlar Allah’a inanç ve şirkten uzak durmak gibi ortak konular üzerinde uzlaşmaya davet edilir. Öte yandan Hz. Muhammed (sav) ve diğer din büyüklerinden aktarılan rivayetlerde de semavi dinlerin izleyenleri ile barış içinde yaşamaya vurgu yapılmıştır. İslam dininin hızla tüm diyarlara yayıldığı Asr-i saadet döneminde bile söz konusu diyarların insanları asla zorla İslam dinine davet edilmedi ve ancak Müslümanların hoşgörülü davranışları ve maneviyat dolu tavırları, insanların İslam dinini benimsemesinde etkili oldu.


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)