• Nombre de visites :
  • 1094
  • 6/3/2011
  • Date :

Ailede Fazilet Tecellileri-5

ailede fazilet tecellileri

Kadın ve erkek şu gerçeğe teveccüh etmelidirler ki zulüm sadece fiziksel bir zulüm ve eziyet değildir. Öfkeli bir bakış, iltifat göstermemek, kötü ahlâk, çirkin söz söylemek, kabalık etmek, küfretmek, aşağılamak, itaat etmemek ve benzeri şeyler de zulüm ve sitemin örneklerindendir.

Kocasına zulmeden bir kadın veya hanımına zulmeden bir erkek gerçek Müslüman değildir. Hidayet çizgisinden sapmıştır ve de sapıklık bataklığına yuvarlanmıştır.

“Zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler.”[1]

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Cennet ve kul arasında yedi sarp aşama vardır. Bunun en düşüğü ölümdür.” Enes şöyle arz etti: “Ey Allah’ın Resulü! O halde en zoru nedir? ” Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: “Mazlum kimselerin, aziz ve celil olan Allah’ın huzurunda zalimlerin (hakkını almak için) yakasından tutması.”[2]

Müminlerin Emiri (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kullara zulmetmek, ahirete taşınan ne de kötü bir azıktır.”

Hakeza şöyle buyurmuştur: “Zulüm ayakları kaydırır, nimetleri ortadan kaldırır ve ümmetleri helak eder.”[3]

Hakeza Müminlerin Emiri Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Allah’a yemin olsun ki bana karıncanın ağzındaki arpa kabuğunu almakla da olsa, Allah’a isyan etmem karşısında yedi iklimi verecek olsalar, yine de kabul etmem ve o hayvana bu zulmü reva görmem.”

Allah Resulü karıncanın ağzı ve ayaklarıyla taşıdığı şeyi yemekten sakındırmıştır.”[4]

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Zulümden sakınınız, şüphesiz ki zulüm kıyamet gününün karanlıklarıdır.”[5]

Bir şahıs Allah Resulü’ne şöyle arz etti: “Kıyamet günü nur ve aydınlık içinde haşrolmak istiyorum.” Peygamber şöyle buyurdu: “Hiç kimseye zulmetme ki kıyamet günü nur içinde haşrolasın.”

Altıncı İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her zulüm küfürdür; suçsuz hizmetçiyi dövmek de bu küfürdendir.”[6]

Erdemli Yüzler

Mümin kadınlar ve erkeklerin bir takım özellikleri ve hususiyetleri vardır. Bu özelliklerin pratik etkileri, hayatlarında tecelli etmekte, hayatın tatlılığına sebep olmakta, onlara hayattan lezzet aldırmakta, temiz bir neslin ortaya çıkmasına neden olmakta ve de ahiretlerini bayındır kılmaktadır.

“Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır; iyiyi emreder kötülükten alı korlar; namaz kılarlar, zekât verirler, Allah’a ve Peygamberi’ne itaat ederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir. Allah şüphesiz güçlüdür, hikmet sahibidir.”[7]

Öyle zannediyorum ki Kur’ân’ın iman ehli hakkındaki ayetlerinin toplamından müminlerin zahir ve batınlarını tanımak için sadece bu ayet yeterlidir.


[1]- Lokman, 11

[2]- Mizan’ul-Hikmet, c. 5, s. 596

[3]- Mizan’ul-Hikmet, c. 5, s. 595- 596

[4]- a. g. e.

[5]- Mizan’ul-Hikmet, c. 5, s. 599- 600

[6]- a. g. e.

[7]- Tevbe, 71

Ailede Fazilet Tecellileri-4

Ailede Fazilet Tecellileri-3

Ailede Fazilet Tecellileri-2

Ailede Fazilet Tecellileri-1

Ailede Din Eğitimi-3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)