• İSLAM DA ANNENİN MAKAMI
  • İslamda annelik makamı ve annelik makamını ve insanın hayatındaki rolünü anlayabilmemiz için yüce Rabbimizin kitabına ve...
  • Oruç ve Düzen
  •      Vaktin değerini bilip zamanı gereğince değerlendirmek, işlerde düzen ve disiplin oluşu, uygar olmanın bir göstergesi, başarı ve ilerlemenin önemli etkenlerinden biridir. Bazıları bunun Batılıların yaşam özelliklerinin ve onl
  • Oruç ve Sıhhat
  • Tıp biliminin gelişmesi sonucu bazı uzman doktorlar yemek ve içmekten perhiz edip oruç tutmanın, tedavi için en iyi metot olduğunu tespit etmişlerdir.
  • Küfrün Sıfatı Yalan
  • Dünyevîleşen insan, var oluşunu ebedî âleme göre değil de, gelip geçici dünya hayatına göre mânâlandırdığından ciddi bir aldanma süreci yaşamaktadır.
  • Öğrenmenin 7 Prensibi
  • Şu an kurumlarımızın çoğunda hakim olan demode öğrenim anlayışına göre, bilgilerin insanların kafalarına doğrudan doğruya depolanabileceği kabul edilmektedir....
  • Şüphe, huzursuzluk demektir
  • Konuşmamızın başlıca yararı, sonunda araştırmaya başlayasın ve kesin bilgiye ulaşmak için uğraşasın diye, sende şüphe ve...
  • Nasıl Bir Uyku?
  • Uyku, insanoğlunun hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan yeme, içme ve nefes alıp-verme gibi temel ihtiyaçlardan biri olarak kabul edilegelmiştir.
  • Beden Temizliği
  • İyi ve güzel olanı ifade eden temizlik kelimesi, beden ile ilgili olarak kullanıldığında, çeşitli kirlerden uzaklaşmayı ve paklığı ifade eder....
  • Kötü huy diken gibidir
  • Mevlânâ hazretleri, Mesnevi’de kötü huyun insanın nefsine ve çevresine nasıl bir eziyet yaptığı hakkında şöyle bir hikaye anlatır: Huysuz adamın...
  • ŞARAP İÇEN MÜRİD
  • Fudayl bu durumdan rahatsız bir şekilde evine döndü ve bir daha dışarı çıkmadı. Bir gün rüyada onun cehenneme doğru götürüldüğünü...
  • Evlenmek İstemeyen Abid
  • Zaman, İslâm öncesini gösteriyordu. Hayatın parayla alınıp satıldığı cahiliyet devri, aynı zamanda fakirlerin, kölelerin, darda kalmış bütün...
  • Hayırlı Akıbet
  • Recep ayının 22. gecesinde sekiz rekât namaz kılmak. Bu namazın her rekâtında bir defa Fâtiha ve yedi defa da Kâfirûn Sureleri...
  • HASET HASTALIĞI
  • Gece yarısına doğru adam gidip köleyi uyandırır, eline keskin bir bıçak verip ardı sıra gelmesini söyleyerek evin damına çıkar...
  • Sosyal Çevre ve Sağlığımız
  • Sağlık, içinde yaşadığınız topluluk veya çevre tarafından sağlanan, teşvik edilen ve desteklenen seçimlerin, tutumların ve davranışların...
  • Kendini Öldüren İnsanlık
  • Yeryüzünü cennetin küçük bir misâli olarak insanların hizmetine sunan Allah (cc), sonsuz ilmi ve kudreti ile yarattığı dünyamızı, bitki ve...
  • Alkolün Ürkütücü Yayılışı
  • Toplumun uğradığı ahlâkî yozlaşma ve sosyal bozulmalarda en önemli rolü oynayan çağdaş unsur, alkol tüketimi ve bu sahada giderek artan yayılmadır.
  • Aşkla Yapılan İbadet
  • İbadette ruhun vecd ile dolmasına ve kulun ibadetinden haz duymasına neden olan şey, Allah aşkı ve sevgiliyle konuşmak için can atmaktır.
  • Kitap Okuma ve Biz
  • Günümüzde kitap: radyo, televizyon, sinema, tiyatro, video ve hatta mikro filmlere rağmen ruhi haberleşme, ilmi ve fikri alışverişde önemliliğini sürdürüyor.
  • Düşünce Fırtınası Tekniği
  • İnsan, hayatı boyunca karşılaştığı problemleri çözerken genelde analitik, alternatifli, esnek, orijinal ve sentezci-sistemci düşünme...
  • Birine cennetse birine zindan
  • Dünyayı bunca imar edilmiş görürsün de zevk içinde, tasasız hayat sürersin; düşünmezsin ki bu imar, bu düzen hangi zahmetlerle...
  • İçinde bulunduğun anı yaşa!
  • Şu gerçeği unutmayın! Tek önemli vakit vardır; içinde bulunduğunuz an. O an en önemli vakittir. Çünkü sadece o zaman elimizden bir şey gelebilir.
  • Grip ve soğuk algınlığı
  • Grip virüsünün vücuda girmesi ile başlayan bulgular genellikle 7-10 günde iyileşme ile sonuçlansa da, bazen sinüzit, bronşit...
  • BİLİM DÜNYASI, ALLAH"A YÖNELİYOR
  • DNA ile ilgili en çarpıcı gerçek, kodlanmış genetik bilginin varlığının madde ve enerjiyle ya da doğa kanunları ile kesinlikle açıklanamaz oluşudur.
  • EN MÜKEMMEL DAMLA: GÖZYAŞI
  • Uyarıcı bir durum söz konusu olduğunda, mesela göze toz gibi yabancı bir madde kaçtığında, gözyaşı üretimi otomatik olarak artar.
  • Anne Sütü
  • Anne sütü, bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak üzere Allahın...
  • Sevgi İksiri
  • Bekar oldukları sürece kendi şahıslarıyla ilgili meseleler dışında hiçbir şeyle yakından ilgilenmeyen bir delikanlıyla genç kız, evlendikleri...
  • Unutkanlık Nedir?
  • Bir konuya ne kadar önem veriyorsanız o konu hafızanızda o kadar uzun süre canlı kalacak ve hatırlamanız kolay olacaktır.
  • Az ye kalbini pakla
  • Az ye, az uyu, çok konuşma, bir gün veli olursan şaşma. evliyâlığa bunlarla girilir, sonra sayısız nimetler verilir.
  • MUTLULUĞUN GERÇEK ANAHTARI
  • Tüm insanlara şah damarlarından daha yakın olan ve herşeyi bilen Rabbimiz, onun kalbindeki bu isteği ve arayışı bilir ve ona...
  • BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
  • Gelecekle ilgili kesin konuşmalar yapmanın doğru olmadığını Gelecekte gerçekleşeceği umulan bir olay hakkında hiçbir zaman için kesin bir ifade...
  • İNSAN ÜMİTLE YAŞAR
  • Ümit ve arzu, insanın kaybettiği en son şeydir, en güzel insan, kendinden daha iyi olan birine bakıp ona yetişmek isteyendir.
  • YAŞLILARA DAVRANIŞ–7
  • Nasıl ki çocuklar büyüklerinin davranışlarından etkilenmekte ve onları kendileri için bir olgu olarak kabul etmekteler ise bazı...
  • YAŞLILARA DAVRANIŞ 6
  • İlk önce kendimiz büyüklerimize karşı saygıyı göstermezsek çocuklarımızdan büyüklere ve dolayısıyla kendimize karşı saygılı olmayı nasıl...
  • YAŞLILARA DAVRANIŞ 5
  • Her kim çocuklarının kendisine karşı hakkını tanıyarak ve edepli davranılmasını istiyorsa kendi anne, baba ve büyüklerine karşı...
  • YAŞLILARA DAVRANIŞ 4
  • Yaşlı anne ve babayı adıyla çağırmamak, bağırarak konuşmamak, ayaklarına kalkmak, ihtiyaçlarını gidermek, onlara hizmet...
  • YAŞLILARA DAVRANIŞ 3
  • Kuran’ı kerim insanı yaşlı anne ve babaya bağırmaktan ve sert davranmaktan menediyor, aksine onlarla güzel konuşmayı...
  • YAŞLILARA DAVRANIŞ 2
  • Büyüklere saygı göstermek küçüklere ise muhabbetli ve merhametli davranmak İslam dininin ahlaki düsturlarındandır.
  • YAŞLILARA DAVRANIŞ 1
  • Aile içinde samimi bir ortam yaratmak, onlara yol göstermek, aileyi şenlendirmek, aileye ışık saçmak ve aileyi bir araya toplayıp sevgi...