• Kur’an’ın Hakikatine Ulaşmak
  • Kur’an hakkında önemli olan sorulardan biri, Kur’an-ı Kerim’in herkes tarafından anlaşılabilir olup olmadığıdır. Acaba herkes Kur’an’ın hakikatine ulaşabilir mi?...
  • Kur’an’ın İnişi
  • Kur’an-ı Kerim; aziz ve hekim Allah’ın, aziz ve alîm Allah’ın, diri ve yarattıklarını tedbîr eden Allah’ın, rahman ve rahim Allah’ın, alemlerin rabbi...
  • Kur’an’a Mahsus İlimler
  • Müslümanlar arasında, yalnızca Kur’an’ı konu edinmiş ilimler de vardır. Bu ilimlerin ortaya çıkışı, Kur’an’ın inzal olduğu ...
  • Hz. İsa Mesih (A)
  • Hz. İsa Mesih aleyhisselam, ilahi çağrı ve mucizelerle donanmış bir peygamber olup, beşeriyeti şirk, küfür, cehalet
  • KUR'AN IŞIĞINDA TAĞUT
  • Dinde zorlama yoktur; artık hak ile batıl iyice ayrılmıştır. Tağutu inkar edip Allah'a inanan kimse, kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa sarılmıştır....
  • Kur'an'ın Hacmi
  • Şeyh (Ebu Cafer) şöyle der: İnancımız odur ki, Yüce Allah'ın, Nebisi Muhammed'e -Allah'ın salât ve ...
  • Hayatın Anahtarı Ayete'l Kürsi
  • Allah. O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz.Göklerde de, yerde de ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun...
  • Kur′an-ı nasıl okumalı?
  • Her şeyden evvel Kur'an'ın bir bütün olduğunu akılda tutmak gerekir. Tek başına alınmış ve metinden ayrılmış hiçbir ayet tam bir hakikat değil....
  • Kur′an Kıssalarının Önemi
  • Kıssalar, Hz Muhammed (sav) ve tebliğci müslümanlar için kimi zaman destek, kimi zaman yol gösterici kimi zaman da öğüt olmuştur...
  • Kur′ân′ın Mucizeliği
  • Kur'ân-ı Kerim'in gerek Mekke ve gerekse Medine inişli birçok ayette kendi mucizeliğiyle meydan okuduğundan kuşku yoktur....
  • KUR’AN KIRAAT ADABI
  • Resulullah (s.a.a): "Kur'an'ın yolunu temizleyiniz." Kendisine şöyle arzedildi: "Ey Allah'ın Resulü! Kur'an'ın yolu nedir?"...
  • Kur'an-ı Kerîm'den Dualar
  • "Rabbimiz! Biz kendi kendimize, kendi nefsimize zulmettik (günah işledik). Sen bizi bağışlamaz, yarlıgamaz, suçlarımızı örtüp silmez...
  • Kur′ân′ın Bilimsel Mucizeleri
  • Kur'ân'ın tek ve asıl amacı, kendisinin de vurguladığı gibi insanları dünyevî ve uhrevî saadet yoluna hidayet etmek olmasına rağmen...
  • KİTAP OKUMAK
  • Eğitim ve öğretim araçlarının en iyilerinden birisi kitap okumaktır. İyi kitap, okuyucunun ruhunda derin etkiler bırakır....
  • Allah'ın Kulu İsa (a.s)
  • İsa'nın (a.s), daima kendini Allah'ın kulu olarak tanıttığı, O'na ibadet ettiği ve insanları tevhide çağırdığı hem Kur'ân-ı Kerim'den...
  • Meryem Oğlu İsa (a.s)
  • Çocukluğunu Allah'ın evinde geçiren, orada büyüyen ve Zekeriya (a.s) gibi büyük bir peygamber tarafından eğitilen Meryem, bir gün ibadet halindeyken insan şeklinde...
  • İSLÂM′IN EBEDÎ MUCİZESİ KUR′ÂN
  • Kur'ân-ı Kerim'in, beşerî düşünce ufkunda İslâm'ın ebedî belgesi olarak parlaması böyle gelişti. Muhammed'in (s.a.a) yüce dininin doruğunda ebediyen ışık saçacak bir....
  • İbrahim (a.s)'ın Kur'an'daki Duası
  • وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ Ve İbrahim "Ey Rabbim!" diye yalvardı, "Burayı emin bir bölge yap ve halkından Allah'a ve Ahiret Günü'ne iman edenlere bereketli rızıklar bağışla."....
  • Hz. İsa (as) ve İncil'in Öyküsü
  • Yahudiler ulusal tarihlerine büyük önem verirler. Yaşadıkları dönemlerde meydana gelen belirgin olayları kaydetmeyi ihmal etmezler. Buna rağmen, kitaplarına, kutsal metinlerine....
  • Hz. İsa (Aleyhisselam)
  • Hz. İsa (a.s)ın annesi Meryemin, babasının ismi İmran annesinin ismi ise Hannedir. Hanne uzun müddet çocuk sahibi olamıyordu. Allaha çocuğu olması...
  • Kurânda Dua Ayetleri
  • Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.[
  • SÜNNETİN KAYNAĞI KUR′ANDIR
  • Hiç kimse "Bize Allah'ın kitabı yeter!" diyerek Kur'an hakikatlerini açıklaması ve tefsiriyle nasıh ve mensuh ayetlerini, genel ve özel nitelikli hitaplarını ve yine dinin usul.....
  • KUR′AN VE SEMÂVÎ KİTAPLAR
  • Semâvî Kitapların İniş Felsefesi Biz inanıyoruz ki: İnsanoğlunun hidayeti bulup doğru yola yönelmesi için Allah Teâla nice mushaf ve kitaplar göndermiş; bu cümleden olmak.....
  • Kur′an-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır
  • Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları, Arap ümmeti gibi bir ümmete veya müslümanları gibi taifelerden bir taifeye (özel bir gruba) ait değildir. Müslümanları olduğu gibi İslâm dışı.....
  • BİR KUR′AN GERÇEĞİ ÜZERİNE
  • İnsanların hayattaki ayrıcalıkları elde etmedeki yetenek ve mizaç farklılıkları, tekvinî=varoluşsal olan doğal temellere dayanır. Bu tekvinî temellerin hayatın .....
  • KUR’AN’IN TAHRİFİ İFTİRASI
  • Râgıb-ı Isfahânî, “Müfredât” kitabında şöyle diyor: “Bir kelimeyi tahrif etmek, o kelimeyi iki farklı anlam ve mânâ verebilecek şekilde söylemektir.”......
  • KURAN′DA MUHKEM VE MUTEŞABİH
  • Muhkem, Müteşabih ve Tevil Kavramlarının Ayrıntılı Açıklaması Buraya kadar, Muhkem, müteşabih ve tevil kavramlarıyla ilgili olarak yaptığımız açıklamalar, yüce Allah'ın kelamı üzerinde.....