• Hz Yusuf (as) -3
  • Kervandakiler koşarak kuyunun başına geldiler. Yusuf’u görünce çok şaşırdılar.
  • Hz Yusuf (as) -2
  • Aralarında geçen uzun uzadıya planların ardından Rubin’in görüşü kabul edildi ve bir an önce bu planı gerçekleştirmeye ...
  • Hz. Musa (as) Mısır da-3
  • Önce siz başlayın ve yeteneklerinizi gösterin.’ Onlar ellerindeki ipleri yere attıklarında ipler yılan ...
  • Hz Yusuf (as)-1
  • Allah’ın peygamberi Yakup Ken’an diyarında yaşıyordu. İlk zamanlar o, çok fakir bir çiftçi idi. Fakat çok çalıştığı için ...
  • Hz. Musa (as) Mısır’da-2
  • Musa, Şuayb’ın evine gitti. Şuayb ona dedi ki: ‘Sen çok inançlı ve iyi birisin ve kızlarıma yardım ettin. Ben de seni...
  • Aşılayıcı Rüzgârlar
  • Ayette, yağmur oluşumundaki ilk aşamanın rüzgârlar olduğuna dikkat çekilmektedir. Oysa 20. yüzyılın başlarına ...
  • Hz. Musa (as) Mısır’da-1
  • Bir gün kâhinler Firavun’a çok yakında İsrail oğullarından bir çocuğun dünyaya geleceğini ve bu çocuğun onu yok edeceğini ...
  • Surelerin İsimleri-2
  • Bu sure, adını,25. ayetinde geçen el-Kasas kelimesinden alır.Kasas, sözlükte olayları uygunluk sırasına göre zikretmektir.Hz. Musanın ...
  • Surelerin İsimleri-1
  • Ayetlerin sayısı ve yeri nasıl ki Allah Resulü (s.a.a) tarafından belirlenmişse, surelerin isimleri de yine bizzat o hazret tarafından ...
  • İlk Ayet ve İlk Sure-2
  • Bazıları da Fatiha suresini nazil olan ilk sure olarak kabul etmişlerdir. Bu hususta Zamahşeri şöyle diyor: Müfessirlerin çoğu nazil ...
  • Son Ayet ve Son Sure
  • Ehli Beytten nakledilen rivayetlere göre, Allah Resulüne nazil olan son sure Nasr suresidir. Bu surede İslam şeriatının kesin başarısı...
  • İlk Ayet ve İlk Sure-1
  • Bazılarına göre; Alak suresinin ilk üç yahut ilk beş ayeti nazil olan ilk ayetlerdir ve bu ayetler peygamberliğin bildirildiği anda nazil olmuştur. Cebrail nazil ...
  • Hz. Yakup Hz. Yusuf’un Firakında
  • Bünyamin (Yusuf a.s’ın kardeşi ), Mısır Şehri’ne, Hz. Yusuf ( a.s )’ ın yanına gidip orda kaldığında Hz. Yakup (a.s), ikinci oğlunun ayrılığına da mahkum ...
  • Kur’an Kerim’in İsimleri
  • Müslümanların inandığı ilahi kitap Kur’an Kerim’in birçok isim ve vasıfları vardır. Bu isimlerden bir kısmı müfessirler ve Kur’an bilimleri araştırmacıları tarafından...
  • GÜNEŞ SİSTEMİ-2
  • Antik Yunan gök bilimcilerden Claudius Ptolemeus (Batlamyus), evrenin merkezinin Dünya olduğunu söyleyerek, yüzyıllarca geçerli görülen Dünya-merkezli...
  • GÜNEŞ SİSTEMİ-1
  • Yasin Suresinin 40. ayetinde Güneş ve Ayın hareketleri yüzüp gitmek, akmak, gezmek anlamlarına gelen Arapça yesbahune kelimesi ile tarif edilmektedir.
  • Kur’an’ın Tedrici Nüzulunun Nedeni-2
  • Surelerinin çeşitli ayetlerden oluşması konusunda da diyoruz ki: ‘Her surenin ayetlerinin sıralaması, düzenlenmesi ve sayısı Resulullah (s.a.a) hayattayken ve Onun (s.a.a) emriyle...
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-10
  • Görüldüğü gibi olay, o kadar fazla değişik şekillerde anlatılmaktadır ki okuyucu hangisine inanacağını bilmemektedir, bu da böyle bir olayın yalan...
  • Kur’an’ın Tedrici Nüzulunun Nedeni-1
  • Peygamberimizin döneminde ne zaman bir olay olsa veya Müslümanlar ne zaman bir sorunla karşılaşsalar yahut çeşitli sorular sorulsa bunlara karşılık cevap olarak bir takım...
  • Kur’anın Tahriften Uzak Oluşu-2
  • Daha sonraki iraplandırmaların her biri bu sahih kıraatlerle tatbik ettirilmekte idi. Günümüzde bu iraplandırma işi kemale erip; sükûn, mad, şedde gibi...
  • Sure ve Ayet Kavramı
  • sur-u beled - şehri çevreleyen yüksek duvar kelimesinden türetilmiştir, çünkü surların bir şehri çevrelemesi gibi sure de ayetleri çevrelemekte, kendi bünyesi...
  • Kur’anın Tahriften Uzak Oluşu-1
  • Kur’an-ı Kerim’in hiçbir tahrifi söz konusu değildir. Hicri takvimin ilk asrının birinci yarısına kadar Kur’an’ı kıraat etmenin tek yolu işitsel ...
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-9
  • Kuran-ı Kerim de bunu açıkça buyurmaktadır, yani peygamberler ulaşmış oldukları üstün kemaller ve Allahın göstermiş olduğu açık deliller sayesinde vahiy...
  • Kur’an-ı Kerimde Hz. Hızır
  • Kur’an-ı Kerimde, Hz. Hızır’ın adı açıkca gelmemiş, ondan ‘...kullarımızdan bir kul...ki biz, katımızdan ona rahmet ihsan etmiştik ve katımızdan ilim belletmiştik.
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-8
  • Hatice, Hz. Muhammedin eve geç kalmasıyla endişelenmeye başladı birini onu bulması için gönderdi, fakat bulamadan geri gelmişti. Peygamber bir süre sonra kendisine...
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-7
  • Hz. Resulullah (s.a.a) yüce Allahtan direkt vahiy aldığı zaman, kendisinde büyük bir ağırlık hissederdi, bu ağırlıktan dolayı bedeni ateş gibi yanmaya başlar, alnından...
  • Yeryüzüne Dökülen İlk Kan
  • Oğlum! İş benim elimde değildir, Allah’ın elindedir; O, dilediğini bu makama seçer; gerçi sen benim büyük oğlumsun, ama Allah Teala onu bu makama seçmiştir.
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-6
  • Arkasından embriyoyu et parçasına dönüştürdük, arkasından et parçasından kemikler yarattık, arkasından kemiklere et giydirdik… Kuran, buraya kadar...
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-5
  • Allah tarafında gönderilen peygamberler hakkında bu şekilde açıklamalarda bulunmak, gerçekte nübüvveti inkârdır ve bu fikirde bulunanlar, peygamberleri...
  • Kur’an Kerim Hatim Duası-2
  • Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve Kur’an’la dışımızın iyi görünümünü sürekli kıl; vesveselerin içimizin sağlığını bozmasına engel ol; kalplerimizin...
  • Kur’an Kerim Hatim Duası-1
  • Allah’ım, hiç kuşkusuz, ben senin yardımınla Kitabını hatmetmeye muvaffak oldum. Sen onu, bir nur olarak indirdin; daha önce indirmiş olduğun kitapların...
  • Kur’an Kerim Hatim Duası-Arapça
  • أَللّهُمَّ إِنَّكَ أَعَنْتَني عَلى خَتْمِ كِتابِكَ الَّذي أَنْزَلْتَهُ نُوراً، وَجَعَلْتَهُ مُهَيْمِناً عَلى كُلِّ كِتاب أَنَزَلْتَهُ، وَفَضَّلْتَهُ عَلى كُلِّ حَديث قَصَصْتَهُ، وَفُرْقاناً فَرَقْتَ بِهِ بَيْنَ حَلالِكَ...
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-4
  • Ayrıca vahyin inişi ve nazil edilmesi belli bir yön ve mekânı gerektirmektedir, fakat madde ötesi âlemin maddî hiçbir özelliği kendisinde...
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-3
  • Onlar öncelikle batınlarını mükemmelleştirirler ve daha sonra bu mükemmellikler dışa yansır. Aslında Allahın bu seçkin kulları, öncelikle halktan hakka doğru bir yolculuk...
  • IŞIK VE KARANLIKLAR
  • Bilindiği gibi etrafta ışık kaynağı olmadığında, bir insanın çevresindekileri çıplak gözle görmesi mümkün değildir. Ancak bizim görebildiğimiz...
  • Yayılan Yeryüzü
  • Kıtaları taşıyan levhaların, gerilerek genişleme, yayılma, uzama, esneme olarak tarif edilen hareketi nedeniyle, günümüzde kıtalar yılda yaklaşık 3 cm kadar...
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-2
  • Hz. Musanın annesi büyük bir çıkmazdayken, Allah tarafından gönderilen bu ilhamla oğlunun öldürülmesini önledi, Kuran bunun adına vahiy...
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-1
  • Vahyin ne olduğunu bilmek ve vahyi tüm boyutlarıyla iyice tanımak büyük bir öneme sahiptir; çünkü Kuranı anlamak, vahyi gerçek anlamıyla bilmeye...
  • Tilavet Secdesi
  • Belirli ayetler okunduğunda veya duyulduğunda, Allah’ın büyüklüğü ve azameti karşısında yerine...
  • Sure Adları
  • EN’ÂM SÛRESİ:Koyun,keçi,deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelime.
  • KURÂN-I ANLAMA SORUNU 7
  • Enfâl Suresi’nin 67 ila 69. ayetlerinde beyan edilen esirler olayı ve ayette açıklanmayan, hadisler olmadan ayetin normal zahirî maksatlarının bile anlaşılamayacağı gerçeği bunun bir başka...
  • KURÂN-I ANLAMA SORUNU 6
  • Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kur’ân’ın güzel bir zahiri ve derin bir batını var.”...
  • KURÂN-I ANLAMA SORUNU 5
  • Aslında bize göre bu mekanizma İslâm’da konulmuştur. Beyan ettiğimiz gibi, Allah-u Teâlâ bu mercii bize Resulullah (s.a.a) olarak tanıtmış...
  • KURÂN-I ANLAMA SORUNU 4
  • “Kur’ân yeterli değil demek, Kur’ân’ı eksik görmek ve onu küçümsemektir. Allah’ın kitabı nasıl eksik olur veya başka birisinin açıklamasına ihtiyaç duyar?” ...
  • KURÂN-I ANLAMA SORUNU 3
  • Demek ki “her şeyin açıklayıcısı” cümlesinden ilk akla gelen anlamı almak, başta bizzat iddia sahiplerini sıkıntıya sokar...
  • KURÂN-I ANLAMA SORUNU 2
  • Başka ayetlerde Allah-u Teâlâ önceki ayetteki tabire yakın bir tabir kullanarak şöyle buyuruyor: “Resulüm!) ...
  • KURÂN-I ANLAMA SORUNU 1
  • Öteden beri, “Kur’ân bize yeterlidir!” tezini savunanlar, İslâm’ı anlamak için Kur’ân’ın dışında başka hiçbir şeye ihtiyaç...