• Put Kıran İbrahim-3
  • Müslüman veya gayri müslümanlardan hemen ve hemen her gün düydüğümüz bir anlamlı kelime olan kendi ismin ve resminle ...
  • Put Kıran İbrahim-2
  • Hani evi ( Kabeyi ) insanlar için bir toplama ve güvenlik yeri kıldık. İbrahimın makamını namaz yeri edinin, İbrahim ve ...
  • Tarihi Temsîlî Kıssalar -2
  • Onlara şu şehir halkını misâl getir: Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman Biz onlara iki elçi göndermiştik. Onları yalanladılar.
  • Tarihi Temsîlî Kıssalar-1
  • Tarihi temsîlî kıssalarla, tarihte meydana gelmiş olup da temsîl makamında anlatılan kıssaları kastetmekteyiz.
  • Temsîlî kıssalar
  • Temsîlî kıssalar denilirken kastedilen şey, Kur’ân’da mevcut olan temsîl veya darb-ı mesel olarak getirilen kıssalardır.
  • Put Kıran İbrahim-1
  • Hz. İbrahim (as), put yapan Azerin evinde ilk kıyamını gerçekleştirdiğinde, kavmi ile olan ilişkisi büyük bir çatışma ...
  • Zeydin Kuranı Toplama Metodu
  • Zeyd b. Sabit bu konu hakkında ayrıca şöyle diyor: Bana verilen bu görev çok ağırdı, ağır bir dağı kaldırmaktan benim için ...
  • Kuran da Rüya -6
  • Hz. İsmail (a.s), on üç yaşındayken İbrahim (a.s) rüyasında Allah tarafından yegane evladını kendi eliyle kurban etmesi gerektiğini ...
  • Kur’ânda Hayır ve Şer
  • Güzel olarak nitelenen kısım ve onun karşısında yer alan çirkin olaylar, toplumsal amaca uygunluğu dolayısıyla bu vasfı kazanan ...
  • Kuran da Rüya -5
  • Yusuf için bir müjde olan bu rüya kırk yıl sonra gerçekleşti. Yusuf babasının karşısında yer alınca şöyle buyurdu: “Ana ve babasını tahtının ...
  • Kuran da Rüya -4
  • Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tehrani, uykunun hakikati hakkında şöyle yazmaktadır: “Uyku halinde ruh soyut âleme doğru ...
  • Kuran da Rüya -3
  • En’am suresi, 60. Ayette ise uyku hakikati şu şekilde beyan edilmektedir. “Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün de ne ...
  • Kuran da Rüya -2
  • Anlaşıldığı kadarıyla bilginlerin, bugün uyku meselesi hakkında apaçık bir görüş belirtmekten aciz kalmalarına neden olan şey onların ...
  • Kuran da Rüya -1
  • Kur’an’da bahsedilen konulardan biri de uyku ve rüya görmektir ki sadece Yusuf suresinde üç önemli ve kader belirleyici rüyaya ...
  • Kuranda İlham -2
  • Tebliğin sonucu, toplumu hidayet etmek ve toplumun fertlerinde düşünce ve tefekkür gücünü uyandırmak ...
  • Kuranda İlham -1
  • Halk arasında, yeni imkanlardan ve zamanın şartlarından yararnarak hayra, marufu ( iyiliği ) emretmeye, münkerden ( kötülüğü ) sakındırmaya ...
  • Kuranın Yapısı-2
  • Kıraat da kelime ve cümleleri daha önce hazırlanmış olan bir nesrin (düz yazı) okunması ,tekellüm ise kişinin kendisine ...
  • Kuranın Yapısı-1
  • Kuranı Kerim her yönüyle yüce Allahın kelâmıdır; kelimeleri, harfleri ve muhtevası hepsi Allah katındandır. Fakat bazıları ...
  • Danyal Nebi (a.s)
  • Danyal Nebi (a.s), Kur’an’da kendisine işaret edilmeyen peygamberlerdendir. Ama bu Nebi hakkında birçok rivayet ...
  • Hz. Nuh (Aleyhisselam) -2
  • Allah Teala bu olaya işaret ederek şöyle buyurmuştur: Nuha, Senin milletinden, inanmış olanlardan başkası inanmayacaktır; onların
  • Hz. Nuh (Aleyhisselam) -1
  • Ulu-l Azm ve şeriat sahibi olan peygamberlerin ilki Hz. Nuhtur. Uzun müddet halkı tevhid inancına davet eden ve bu yolda çok eziyetler...
  • Muhkem ve Müteşabih Ayetler
  • Kuranın müteşabih ayetler içermesi bir zorunluluktur. Bir ayette bulunan benzeşme durumunun da, bir başka ayette bulunan ...
  • Kuranda Şartlı Nesh -2
  • Ancak Müslümanlar güçlendikten ve buna paralel olarak Medine ve etrafında bulunan Yahudilerin oyun ve komplolarının...
  • Kuranda Şartlı Nesh -1
  • Bu tür bir nesh belki bazı insanlar için yeni olabilir. Ancak mensuh olarak nitelenen birçok ayet üzerinde derin düşünüldüğünde ...
  • Mushafta Noktama (4)
  • Mansur bu yeni taksimata göre oğlu Mehdiyi eğitti, sonrasında başkaları da öyle yapmaya başladı, zaman içinde Müslümanların ...
  • Mushafta Noktama (3)
  • Günümüzde harflerin harekesini belirleyen özel alâmetler harflerden esinlenerek kullanılmıştır ve ilk olarak ...
  • Mushafta Noktama (2)
  • Nitekim İmam Alinin (a.s) öğrencisi Ebul-Esved, birisinin Kuran okurken ; İnnellahe beriun minel müşrikine ve rasuluhu ayetindeki ...
  • Mushafta Noktama (1)
  • Arapların Süryanî ve Nibtilerden aldığı hat noktasızdı. Süryanîce bugün bile noktasız yazılmaktadır. Araplar iktibas ...