• Peygamberlerin Mucizeleri
  • Kur’an-ı Hakim, enbiyaları, insanın cemaatlerine terakkiyat-ı maneviye cihetinde birer pişdar ve imam gönderdiği gibi, yine insanların terakkiyat-ı maddiye suretinde dahi, o enbiyanın herbirisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı
  • Allame Muhammed Taki Caferi
  • Devrimin büyük lideri hazreti Ayetullah Hamenei hocanın gençler için yaptığı alimce ve araştırmalara dayalı konuşmalarını...
  • Allame Caferi
  • Allame Caferinin Kumda kalışından bir sene geçmeden annesinin hasta olduğu haberi geldi. Allame Caferi Tebrize doğru...
  • Allame Caferi Tahranda
  • Rahmetli Allame Muhammed Taki Caferi İrana döndükten sonra Tahranda ikamet edip Mervi okulunda Mekâsib...
  • Bir Allamenin Yaşamı
  • Rahmetli Allame Caferi Kum dîni okulunda iken İmam Humeyni, Ağa Şeyh Abdussamed-i Hoyi ve Ağa Şeyh Muhammed...
  • Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -4
  • Şeyhin (r.a) döneminde Şianın taklit mercilik makamını hicri 1256 yılına kadar Şeyh Musa Kaşiful Gita ardından da hicri 1262 yılına kadar kardeşi ...
  • Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -3
  • Kitabul Mekasib: Bu eser muamelat (alışveriş) hükümlerini içermektedir. Şeyh bu kitapta bazı meşhur fakihlerin görüşünü naklettikten sonra ...
  • Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -2
  • Şeyh mukaddime derslerini büyük bir ciddiyetle babasının yanında, usul ve fıkıh derslerini ise Dizfulun meşhur fakihi ve aynı zamanda amcasının ...
  • Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -1
  • Şeyhin annesi bir gece rüyasında İmam Cafer Sadıkın (a.s) kendisine altın kaplamalı bir Kuran verdiğini görür. Tabirciler bu rüyayı ...
  • Allame Bahrani (ra) (2)
  • Allame Bahranide (r.a) siyasi faaliyetlerden uzak durarak kaybolmaya yüz tutmuş Ehlibeyt (a.s) maarifini ...
  • Allame Bahrani (ra) (1)
  • Seyyid Haşim Bahrani (r.a) 11. asrın yarı dönemlerinde o zamanlarda ilim şehri olan Tublinin yakın köyü Ketketende dünyaya...
  • Ayetullah Feyz
  • Kum ilim havzası’nın tanınmış ve mümtaz şahsiyetlerinden biri de Merhum Ayetullah Uzma Mirza Muhammed Feyz’dir.
  • AYETULLAH BAHAUDDİN (R.A) -4
  • Vaktiyle Kum ahalisinden biri Ayetullah Bahauddini (r.a) ve çevresinden birkaç kişiyi misafirliğe davet etti. Ev sahibi ...
  • AYETULLAH BAHAUDDİN (R.A) -3
  • Ayetullah Bahauddin (r.a) kadirşinas biriydi. İmam Humeynîyi (r.a) devamlı methederdi ve çeşitli münasebetlerde sıkça ...
  • AYETULLAH BAHAUDDİN (R.A) -2
  • Babam bana bakarak dedi: Okula devam etmekte güzeldir. İster misin Kuran ile istihare edelim? Evet, dedim. Babam abdest ...
  • ALLAME ŞUŞTERÎ (R.A) -2
  • Allame Şuşterî (r.a), tedris kürsüsünde oturarak onlarca büyük fakih ve müçtehit yetiştirdi. Birçok fakih ve müçtehit ondan rivayet ...
  • AYETULLAH BAHAUDDİN (R.A) -1
  • Tarih 1287 yılını göstermekteydi. Mümin ve maneviyat dolu bir ev sabaha doğru ilahi bir nur ile aydınlandı. Gadir-i Hum Bayramına ...
  • ALLAME ŞUŞTERÎ (R.A) -1
  • İmam Alinin (Aleyhisselam) mübarek bedeni mukaddes Necef şehrine defnedildikten bir süre sonra ilim ve içtihadın merkezi ...
  • Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-3
  • Şeyh Hürr-i Amuli (r.a) 40 yaşına kadar Cebel Amulda yaşadı. Bu süre içerisinde hac ziyareti için Mekkeye müşerref ...
  • Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-2
  • Muhaddisi Kummi şöyle der: Muhaddislerin şeyhi Muhammed b. Hasan b. Ali Meşgari; Erdemli bir dahi, agâh ...
  • Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-1
  • Değerli fakih, büyük bir muhaddis, Şianın iftihar kaynağı sayılan ve İslam âlemine paha biçilmez eserler kazandıran Şeyhülislam ...
  • Muhammed Taki Meclisi (ra)-3
  • Muhammed Taki Meclisi (r.a) onca uğraş ve meşguliyet arasında toplumdan uzak kalmadı. Halkın irşat ve hidayeti ...
  • Muhammed Taki Meclisi (ra)-2
  • Muhammed Taki Meclisi (r.a) otuzbir yaşında Necefe hicret etti. Necef, Emir-el Mu’minin Alinin (a.s) şehri, ilim ve irfan...
  • Muhammed Taki Meclisi (ra)-1
  • Muhammed Taki Meclisi (r.a) hicri 1003de İsfahanda dünyaya geldi. Ezan ve ikamet kulağını çınlatan ilk cümleler ...
  • Şeyh Ensari ve Annesi
  • Yüce şeyh, büyük fakih ve müçtehitlerin sonuncusu olan Şeyh Ensari, annesini banyonun yanına ...
  • Üveys-i Karani -3
  • Büyük Şiâ yazarı Şeyh Müfid bu konuda şöyle yazıyor: Emir-ül Müminin Hz. Ali (a.s), Sıffine giderken Basranın ...
  • Üveys-i Karani -2
  • Resulullahın (s.a.a) irtihalinden sonra, eskiden beri İslamın zorlu düşmanlarından sayılan Ümeyyeoğulları ...
  • Üveys-i Karani -1
  • Hz. Alinin (aleyhisselam) yakın yaranındandı. Evet o, Hz. Ali (a.s) gibi büyük bir şahsiyetin güvenini kazanıp...
  • Hüseyin Kulu Hemedani (2)
  • Seyyid Ali Şuşteri buyurdular: söyleyin içeri gelsin, içeri girdiğimde Şeyh Ensari’yi öğrencilerin oturduğu ...
  • Hüseyin Kulu Hemedani (1)
  • O zamandan günümüze kadar yaşamış ariflerin tamamı onun derin, yüce ve semavi düşüncelerinin etkisi...